Har panoramautsikt over hva som skjer i prosjektet

Som kontraktsrådgiver i Bane NOR mener Christer Larsen at du får en panoramautsikt over det som rører seg i prosjektet. Les mer om hans hverdag.

Portrettbilde av Christer Larsen

- Å jobbe som en kontraktsrådgiver vil gi deg mange spennende utfordringer og alltid nye problemstillinger å bryne seg på, forteller Christer. Foto: Øystein Grue, Jerbanedirektoratet

I 2016 begynte Christer som fagansvarlig for geotekniske tiltak. Han begynte i prosjekteringsfasen for et større utbyggingsprosjekt som han fulgte inn i produksjonen som byggeleder geoteknikk. I dag jobber han som kontraktsrådgiver i samme prosjekt.

- Som kontraktsrådgiver bidrar jeg med at prosjektet leverer på sikkerhet, tid, kostnad og kvalitet gjennom å forvalte kontraktens krav og føringer mot Entreprenørene i tett samarbeid med byggeledelsen.

Christer jobber altså daglig med at føringer forstås av Bane NORs partnere, slik at vi kan levere en jernbane i tråd med bestillingen.

Panoramautsikt, innflytelse og engasjerende oppgaver i prosjekter

Å jobbe som en kontraktsrådgiver vil gi deg mange spennende utfordringer og alltid nye problemstillinger å bryne seg på. Prosjektlivet hos oss er dynamisk og i stadig utvikling, du vil forvalte samfunnets midler og ha en reel innflytelse på hvordan de forskjellige prosjektene utvikler seg.

- Som kontraktsrådgiver sitter man med panoramautsikt over det som rører seg i prosjektet, og i Bane NOR blir du hørt og får innflytelse i prosjektene vi jobber med. Jeg er ingeniør av utdanning, så det å finne løsninger på tekniske utfordringer er noe jeg brenner for. Spesielt de utfordringene som er tverrfaglige og komplekse, hvor flere disipliner må samarbeide for å komme til en god løsning. Når dette går på skinner, og du ser styrken av å være et godt team, da er det ekstra moro å gå på jobb. Noe som jeg er så heldig å stadig få oppleve i Bane NOR.

I tillegg til dette synes Christer at prosjektteamet han sitter i har en sterk vinner-ånd. De er åpne, samarbeidsvillige og engasjerte rundt jobben de gjør sammen, både ledere og medarbeidere.

- Vi er svært allsidige. Flere av oss, inkludert meg, har byttet roller innad i prosjektet underveis og dermed delt masse kunnskaper og erfaringer. Det bidrar til nye innfallsvinkler og synspunkter. Prosjektledelsen er faglig sterk og har gjort mye for å skape en forbedringskultur med takhøyde, noe som skaper engasjement og driv. Man bidrar der man kan, og på tvers av fagområder. Spør du meg er det oppskriften på en vinner-ånd i ett lag.

Bytte roller i prosjektet

Som byggeleder for geotekniske tiltak, Christers første stilling i dette prosjektet, er du tidlig involvert. Tiltakene du leder er ofte relatert til de tidligste aktivitetene innen et prosjekt og innenfor ett fagfelt med høy risiko og uforutsigbarhet. Noe som innebærer at du ofte kan få en del kommersielle problemstillinger utover de tekniske. Nettopp derfor fikk Christer raskt interessen for de mer kontraktuelle aspektene i prosjektgjennomføringen.

- Det åpnet seg en stilling som kontraktsrådgiver i prosjektet. De geotekniske tiltakene ferdigstilles ofte tidlig, så det var naturlig å søke seg til denne stillingen som kontraktsrådgiver når den først og fremst virket interessant. Samtidig fikk jeg muligheten til å følge prosjektet tett videre i et fagfelt jeg hadde fått stor interesse for. Med andre ord en vinn-vinn-situasjon for meg!

Utfordringer i rollen som kontraktsrådgiver

Selv om Christer ser på sin rolle med stolthet og glede, finnes det, som i alle yrker og stillinger, noen utfordringer ved det å være en kontraktsrådgiver.

- Som kontraktsrådgiver i et stort utbyggingsprosjekt må du være selvstendig. Jeg er heldig som har svært dyktige kollegaer jeg kan støtte meg på, samtidig er det problemstillinger jeg gjerne skulle drøftet på tvers av prosjektene. Siden kontraktsrådgivere ofte behandler sensitive opplysninger om kontraktsforholdet er det ikke like enkelt å diskutere problemstillinger utenfor prosjektet.

Heldigvis føler og tror Christer at Bane NOR har mange kunnskapsrike og erfarne kontraktrådgivere i de forskjellige prosjektene, slik at de kan rådføre seg med hverandre.

Guttedrøm som dronepilot

Christer Larsen står på gresset og styrer dronen med fjernkontroll

Privat

Christer begynner å få noen år på baken i Bane NOR og har om ikke enda flere, like mange opplevelser å fortelle oss om. Men ett av minnene som stikker frem er da han var pågangsdriver for å etablere et dronemiljø i prosjektet.

- Jeg fikk tillatelse til å kjøpe inn en drone, og startet opp en dronevirksomhet i prosjektet. Jeg var Venjar-Langset’s dronepionèr. En ganske kul guttedrøm for de fleste å «leke» seg med droner på jobb. I dag er vi syv droneoperatører med tre droner tilgjengelig, og har kjørt over 400 flyturer i prosjektet.

Hvorfor bør du velge å jobbe som kontraktsrådgiver hos oss?

Bane NOR har en stor prosjektportefølje, hvor man har svært mange muligheter og fleksibilitet, noe som Christer virkelig føler han har fått sett fordelen av. Du som kontraktsrådgiver vil ha en sentral rolle i prosjektløpet, og vil finne muligheter i alle livsfaser i prosjektet.

- Oppgavene mine er komplekse og mangfoldige, og man vil bidra til å utvikle kritisk infrastruktur i Norge. Det er noe eget å se en ny jernbane bli til. Å bygge jernbane etter dagens standard krever mye, og særlig plass. Vi kan ikke unngå vanskelige grunnforhold, krevende terreng samt nærhet til eksisterende bebyggelse og jernbane. Det er derfor svært viktig med gode og robuste kontrakter, riktig kontraktstrategi samt god risikoforståelse.

Christer er stolt over å jobbe i Bane NOR og glad for at han valgte veien videre som kontraktsrådgiver. I det daglige føler han virkelig at han bidrar til å bygge en trygg og sikker jernbane og at han gjør en forskjell for samfunnet. Å være i stilling som kontraktsrådgiver gir han en mestringsfølelse og motivasjon til å utvikle fremtidens jernbane.

- Jeg er stolt av å være i et prosjekt-team hvor alle jobber mot et felles mål. At prosjektet har gode utsikter til å nå målet der sikkerhet, kvalitet, tid og kostnad er ivaretatt, og at jeg føler jeg får bidra til å nå dette gjør meg motivert. Her i Bane NOR får du være med å se noen av de mektigste konstruksjonene i Norge bli bygget i en av Norges største Byggherreorganisasjoner.

Ledige stillinger

Søk etter ledige stillinger innen ditt fagfelt.