Hva er grunnerverv?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har i oppdrag å planlegge og bygge ny infrastruktur for jernbanen i Norge. Når vi skal gjør det må vi skaffe oss rettigheter til de arealer som blir midlertidig tatt i bruk til et anleggsområde eller permanent til nye jernbaneanlegg. Det kalles grunnerverv. Grunnervervsprosessen kan være vanskelig for dem det berører, derfor er det spesielt viktig med god informasjon og dialog mellom oss og grunneier gjennom hele prosessen.

På disse sidene har vi derfor samlet informasjon som kan være nyttig for deg som er grunneier og som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av ny jernbane. Her har vi forsøkt å gi svar på noen spørsmål om hva det vil si å avstå eiendom, og hva du bør være oppmerksom på i den sammenheng.


• Vi har vært nødt til å bruke en del uttrykk som ikke er vanlig i dagligtale. Du finner en egen ordliste som forklarer ord og uttrykk her.
• Når ordene i ordlisten er brukt i teksten er disse lenket direkte til ordlisten

Under 'Last ned dokumenter' finner du lenke til brosjyren vår 'Grunneier møter Bane NOR' på bokmål og nynorsk.