Dette skjer når vi legger ned en planovergang

På sikt er målet vårt å legge ned alle planoverganger på jernbanen. Her forteller vi om hvordan det gjøres, og hva som skjer underveis i prosessen.

Publisert: 2. februar 2024 klokken 14:15

Bilde av en grind foran en enkel planovergang på jernbanen i landlige omgivelser.

Foto: Helen Helland, Bane NOR

Både veier og jernbane danner barrierer gjennom by og bygd, skog, dyrka mark og natur. Derfor trenger vi steder der folk kan krysse jernbanen. Når vi bygger nye dobbeltspor, møtes aldri vei og skinnegang. Her kan folk gå, sykle eller kjøre på bru over sporområdet, eller i kulvert (tunnel) under.

Det aller meste av norsk jernbane er imidlertid eldre enkeltspor. Her krysses skinnegangen og veier på planovergangene. Der er heldigvis få ulykker med tog i Norge, men på disse punktene er risikoen størst. Derfor jobber vi for å stenge flest mulig av planovergangene.

Enkel planovergang i kystlandskap med havet i bakgrunn.

Foto: Lene Solli Kristiansen, Bane NOR


Publisert: 2. februar 2024 klokken 14:15