Dette skjer når vi legger ned en planovergang

Her forteller vi om ulike rettigheter til planoverganger, hvordan de ble til og hva som skjer når Bane NOR ønsker å legge ned en planovergang.

Publisert: 2. februar 2024 klokken 14:15

Bilde av en grind foran en enkel planovergang på jernbanen i landlige omgivelser.

Foto: Helen Helland, Bane NOR

Behovet for planovergangene oppstod da jernbanene ble bygget og jernbanelinjene delte eksisterende eiendommer i flere deler.  Oppdelingen førte til at de eiendommene og rettighetshaverne som grenset til de nye jernbanene måtte krysse banen, slik at eiendommene kunne brukes som før. Dette behovet ble løst ved bygging av broer eller underganger, men i all hovedsak ved kryssing i plan over jernbanelinja – såkalte planoverganger.  

Mange planoverganger ligger på offentlig vei og reguleres i eget lovverk. Denne informasjonen handler om bruken av planoverganger på private veier.

Enkel planovergang i kystlandskap med havet i bakgrunn.

Foto: Lene Solli Kristiansen, Bane NOR


Publisert: 2. februar 2024 klokken 14:15