Ordforklaringer om grunnerverv

Forklaring på en del uttrykk som ofte blir brukt i forbindelse med grunnerverv.

Ord og uttrykk grunnerverv