Trenger du hjelp av advokat eller sakkyndig?

Grunneier som berøres må ta kontakt med Bane NOR før man engasjerer advokat eller sakkyndig slik at forutsetninger for oppdraget avklares.

På denne siden:

Bør du bruke advokat ved forhandlinger?

I de fleste tilfeller der det inngås avtale, vil det ikke være nødvendig å koble inn advokat. Men av og til kan det oppstå såpass kompliserte spørsmål at det vil være lurt å rådføre seg med advokat. Bane NOR har ikke plikt til å dekke dine utgifter til advokat i forbindelse med forhandlinger. Før du eventuelt kontakter advokat, bør du derfor ta opp med Bane NOR om du får dekket disse utgiftene.

Bør du bruke advokat ved skjønnet?

Dersom saken går til skjønn, vil du normalt være tjent med å la en advokat ta hånd om interessene dine. Det er en del formelle spilleregler som skal overholdes i slike saker. Dessuten har en advokat med erfaring fra skjønn innsikt i de rettslige vurderinger som skjønnsretten skal foreta.

Hvem betaler advokaten i skjønnssaken?

Det følger av loven at Bane NOR skal betale dine nødvendige utgifter i forbindelse med selve skjønnssaken. Nødvendige utgifter er både utgifter til advokatbistand og annen sakkyndig bistand som er nødvendig i saken. Det er en forutsetning at grunneiere i samme område bruker samme advokat og/eller sakkyndig når dette er mulig. Har du spørsmål om dette, bør du kontakte oss.

Advokat kan velges fritt. Hvis det blir mange advokater i et skjønn, kan Bane NOR kreve at grunneiere med felles interesser benytter samme advokat.

Teknisk bistand

Teknisk bistand kan for eksempel være en takstmann. Dette dekkes på samme måte som advokatbistand. Vi vil sette krav til blant annet kompetanse og dokumentasjon i takster, rapporter osv.

Når dekker vi kostnader til juridisk og teknisk bistand

Grunneier som berøres må ta kontakt med Bane NOR før man engasjerer advokat eller sakkyndig slik at forutsetninger for oppdraget avklares. Bane NOR vil kunne stille vilkår om omfang og at den som bistår har gode kunnskaper om fagfeltet. Noen ganger må vi også avklare et mandat for oppdraget.

Utgifter til bistand i tilknytning til behandling av kommunedel- og reguleringsplaner dekkes ikke.