Erstatning, beregning og utbetaling

Hva som erstattes, og prinsipper for hvordan erstatningene skal avgjøres, er fastlagt i lovverk og rettspraksis.

Bilde av boken om Norges lover

Norges lover Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Parter får en individuell vurdering av størrelsen på erstatningen og det gjøres et faglig skjønn i den enkelte sak. 

Når det gjelder størrelsen på de enkelte erstatningene er Bane NOR ofte avhengig av bistand fra takstmenn og andre sakkyndige.

Erstatninger

Når vi erverver bolig eller en hel eiendom

Når vi erverver del av eiendom