Etiske retningslinjer for grunnerverv

Bane NOR skal gi grundig informasjon om hva som skal skje og hvilke retningslinjer som gjelder ved grunnavståelser.

Det legges stor vekt på lik behandling av grunneierne, og at alle avtaler er innenfor erstatningsrettslige regler. Målet er å komme frem til minnelige avtaler om erstatning. Bane NOR har vedtatt etiske retningslinjer som grunnervervet følger.

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bane NOR