Når kan anleggsarbeiderne starte?

Før vi kan sette i gang anleggsarbeid på din eiendom, må vi ha din tillatelse til det. Alternativt må vi gjennomføre et ekspropriasjonsskjønn, eller få tillatelse til forhåndstiltredelse. Vi sier mer om hva dette betyr.

Bilde av anleggsområde ved Minnevika jernbanebru

Bilde av anleggsområde ved Minnevika jernbanebru Foto: Olav Nordli, Bane NOR

På denne siden:

Mens vi planlegger hva vi skal bygge er det iblant behov for å gjennomføre befaring, oppmåling, forundersøkelser eller tilsvarende på din eiendom. Før vi gjennomfører dette skal du bli kontaktet av oss på forhånd.

Hvis det blir nødvendig kan Bane NOR søke om tillatelse til gjennomføre forundersøkelser etter plan- og bygningsloven og oreigningekspropriasjonsloven. Dette er avgjørelser du kan klage på til Statsforvalteren eller Samferdselsdepartementet.

Forundersøkelser

Grunnundersøkelser med borerigg

Grunnundersøkelser med borerigg Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR

Anleggsperioden