Grunneiere og grunnerverv

Når Bane NOR bygger infrastruktur for jernbane i Norge, må vi ha rettigheter til arealer som skal brukes midlertidig til anleggsområde og permanent til ny jernbane. Det kalles grunnerverv.