Bli trafikkstyrer!

Hvert år rekrutterer Bane NOR aspiranter til trafikkstyrer. Stillingene blir utlyst på denne siden og i eksterne tjenester som finn.no og NAV.

Aspirant-stillinger utlyses vanligvis tidlig på nyåret. I 2020 ansetter vi aspiranter til trafikkstyrer i disse områdene:

  • Aspiranter til trafikkstyrer i Øst (Oslo) som omfatter jernbanen på Østlandet og Vestfold.
  • Aspiranter til trafikkstyrer i Nord (Trondheim) som omfatter Nordlandsbanen, Ofotbanen, Dovrebanen, Raumabanen og Rørosbanen.

Hva lærer du som trafikkstyreraspirant?

Som trafikkstyreraspirant læres du opp til å styre togtrafikken sikkert og effektivt. Opplæringen skjer i kombinasjon mellom teori og praksis over ni måneder. Vi tilbyr varierte karrieremuligheter over hele landet.

Hvilke helsekrav gjelder?

For å bli tatt opp som aspirant må du oppfylle kravene i Togframføringsforskriften, kapittel 10 "Krav til helse".


Hva er en trafikkstyrer?

Hvert år reiser mer enn 70 millioner togpassasjerer til og fra 338 stasjoner i Norge. Som trafikkstyrer planlegger og styrer du togtrafikken – en spennende og utfordrende jobb med ansvar for mennesker og store materielle verdier. Trafikkstyrer styrer og kontrollerer togtrafikken inne på stasjonen og fram til neste stasjon. I tillegg gir trafikkstyrer informasjon til de reisende. Trafikkstyringen er basert på skiftarbeid, og mange stasjoner og trafikkstyringssentraler er bemannet døgnet rundt. Det er en ansvarsfull jobb, som krever at du er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold.

Hvordan foregår utdanningen?

Utdanningen som trafikkstyrer tar ca. 9 måneder. Etter endt opplæring kan du søke jobb som trafikkstyrer over hele landet. Utdanningen består av like mengder teori og praksis. Den teoretiske undervisningen foregår på Norsk jernbaneskole i Oslo, mens praksisen foregår på en eller flere stasjoner i landet. Bane NOR betaler lønn under utdanningen.

Hvilke muligheter gir utdanningen?

Bestått eksamen og erfaring som trafikkstyrer gir grunnlag for å søke opplæring som togleder. Togleder overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk område i en døgnbemannet trafikkstyringssentral.