Bli trafikkstyrer!

Hvert år rekrutterer Bane NOR trafikkstyrer-aspiranter. Stillingene blir utlyst her og på eksterne sider som finn.no og NAV.

En trafikkstyrer sikrer at alle togturer skjer på en sikker og effektiv måte.

Hva er en trafikkstyrer?

En trafikkstyrer planlegger og kontrollerer togtrafikken inne på stasjonen og på strekningen frem til neste stasjon, i tillegg til å gi trafikkinformasjon til de reisende. Det er en spennende og utfordrende jobb med ansvar for mennesker og store materielle verdier. 

Hvert år reiser mer enn 70 millioner togpassasjerer til og fra 338 stasjoner i Norge. Mange av stasjonene og trafikkstyringssentralene er bemannet døgnet rundt og arbeidet er derfor skiftbasert. En trafikkstyrer har en ansvarsfull jobb som krever at du er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold.

Slik søker du:

For å bli trafikkstyrer må du først søke på en ledig aspirantstilling i Bane NOR. Da starter du på togekspeditørutdanningen ved Norsk jernbaneskole. Den varer i ni måneder og er lønnet. Utdanningen er delt inn i en praktisk og en teoretisk del. Etter utdanningen kan du søke stillinger som trafikkstyrer (togekspeditør) over hele landet. 

I 2021 ansetter Bane NOR aspiranter i disse områdene:

  • Aspiranter til trafikkstyring på jernbanestasjoner i Midt-Norge
  • Aspiranter til trafikkstyring på Narvik stasjon
  • Aspiranter til trafikk på jernbanestasjoner i Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo

Årets søknadsfrist er 11. april 2021. Se ledige stillinger her

Stillingene lyses som oftest ut om våren, og det søkes etter aspiranter til de trafikkstyringssentralene som har behov for flere togledere. Dette varierer fra år til år og det er ikke sikkert at alle sentralene trenger aspiranter hvert år.

Opptakskrav

  • Bestått treårig videregående skole
  • Gode datakunnskaper
  • Plettfri vandel
  • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
  • Det er en fordel med gode engelskkunnskaper
  • God helse, syn og hørsel

Hvordan foregår utdanningen?

Trafikkstyrerutdanningen tar rundt ni måneder. Etter endt opplæring kan du søke jobb som trafikkstyrer over hele landet. Utdanningen består av like mengder teori og praksis. Den teoretiske undervisningen foregår på Norsk jernbaneskole i Oslo, mens praksisen foregår på en eller flere stasjoner i landet. Bane NOR betaler lønn under utdanningen.

Bestått eksamen og erfaring som trafikkstyrer gir også grunnlag for å søke opplæring som togleder. En togleder overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk område i en døgnbemannet trafikkstyringssentral.