Traineeprogrammet

Bli kjent med de forskjellige sidene av vår virksomhet. Få innsikt i hvor komplekst og spennende det er å planlegge, bygge og drifte jernbanen.

Traineer snakker og ler på Traineeforum

Traineeforum 2023 Foto: Los & Co

Et program for deg som er nyutdannet

Hverdagen i Bane NOR kan være hektisk, men består i størst grad av kolleger med godt humør og stort engasjement og kjærlighet til faget. Den store satsningen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet.

Traineeprogrammet i Bane NOR er ment for nyutdannede eller nyutdannede med kort yrkeserfaring. Hovedmålsettingen er at du skal bli kjent med forskjellige sider av vår virksomhet og få innsikt i hvor komplekst og spennende det er å planlegge, bygge og drifte jernbanen.

Læring skjer gjennom tre praksismoduler på ulike steder i Bane NORs organisasjon, og du blir kjent med mennesker både hos oss og hos våre samarbeidspartnere. Som trainee i Bane NOR har du muligheten til å bygge et stort faglig nettverk.

Vi kunngjør ledige trainee-stillinger i september 2024 med søknadsfrist ca. medio oktober 2024. Oppstart for nytt traineekull er i august 2025.

Vi tilbyr to utdanningsretninger


Konserntrainee

I programmet konserntrainee er målet å ha praksismoduler og hospiteringer i størst mulig grad på tvers i Bane NOR for å bli kjent med forskjellige deler av virksomheten. Her er det åpent hvilken rolle du går inn i etter fullført traineeprogram, om du ønsker å utvikle deg til en fagspesialist eller mot en fremtidig lederrolle.


Prosjektledelse

I programmet prosjektledelse vil du ha praksismoduler på tvers av store og små prosjekter i plan- og byggefase og lærer om rollene som prosjekteringsleder, byggeleder og prosjektleder. Du opparbeider kompetanse på jernbaneprosjekter, som er veldig spennende og komplekse, og på ulike prosjektfaser. Målet er å forberede deg for en fremtidig lederrolle  i et Bane NOR-prosjekt.

Hva får du som trainee?

  • Som trainee blir du fast ansatt med lønn fra første dag
  • Programmet varer i halvannet år, med nytt fagområde hvert halvår.
  • Gjennom halvannet år er du gjennom tre forskjellige avdelinger. Du kan også dra på korte visitt til andre avdelinger.
  • Du får en personlig mentor som følger din faglige og personlige utvikling gjennom hele programmet
  • Du blir en del av Bane NORs store traineenettverk med faglige og sosiale aktiviteter
  • Etter traineeprogrammet har du muligheten til å videreutvikle deg mot ledelse, prosjektledelse eller en rolle som fagspesialist

 

Les mer om Bane NOR

Om Bane NOR

Bane NOR har ansvar for infrastrukturen på jernbanen i Norge. Vi drifter, vedlikeholder og bygger jernbane over hele landet. Her kan du lese mer om oss.

STYRKET Traineenettverk 

Som trainee vil du fort knytte nettverk der du jobber og på tvers av organisasjonen i Bane NOR gjennom både traineeprogrammet og STYRKET. STYRKET består av 5-6 nåværende eller tidligere traineer som arrangerer faglige og sosiale aktiviteter på tvers av traineekullene. Formålet til STYRKET beskrives fint gjennom dens forkortelse; STYRet for Kulturbygging og Erfaringsoverføring blant Traineer. De bidrar til at du får et verdifullt nettverk i ryggen når du går over i fast rolle etter traineeprogrammet. 

STYRKET har varierte arrangementer og inviterer til fredagspåfyll nesten hver uke gjennom hele året. Det fylles på i faglige foredrag med dyktige folk fra hele organisasjonen og tidligere traineer forteller om deres roller og arbeidshverdag. I tillegg avholdes Traineeforum årlig, en konferanse som samler alle traineer og nesten alle tidligere traineer for et felles kompetanseløft og sosialisering. 

Gruppebilde fra Traineeforum 2023

Gruppebilde fra Traineeforum 2023 Foto: Los & Co

Presentasjon på traineeforum

Foto: Los & Co

Traineer i møterom

Foto: Benjamin Valborgland, Bane NOR

Kontakt oss

Portrettbilde av Marie Svensli, ansvarlig for traineeprogrammet

Marie Svensli

Ansvarlig for traineeprogrammet. Ved spørsmål ta gjerne kontakt på mail.