Traineeprogram

Bli kjent med de forskjellige sidene av vår virksomhet. Få innsikt i hvor komplekst og spennende det er å planlegge, bygge og drifte jernbanen.

Fire mennesker sitter rundt et rundt bord og jobber.

Jorun Eline Rennan er konserntrainee i Bane NOR og har praksismoduler forskjellige steder i foretaket for å bli kjent med bredden i konsernet. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Hverdagen i Bane NOR kan være hektisk, men består i størst grad av kolleger med godt humør og stort engasjement og kjærlighet til faget. Den store satsningen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet.

Et program for deg som er nyutdannet

Traineeprogrammet i Bane NOR er ment for nyutdannede eller nyutdannede med kort yrkeserfaring. Hovedmålsettingen er at du skal bli kjent med forskjellige sider av vår virksomhet og få innsikt i hvor komplekst og spennende det er å planlegge, bygge og drifte jernbanen.

Læring skjer gjennom tre praksismoduler på ulike steder i Bane NORs organisasjon, og du blir kjent med mennesker både hos oss og hos våre samarbeidspartnere. Som trainee i Bane NOR har du muligheten til å bygge et stort faglig nettverk.

Neste søknadsfrist

Vi kunngjør nye traineestillinger i september med oppstart hos oss i august påfølgende år.

Vi tilbyr to utdanningsretninger

  1. Konserntrainee

    I programmet konserntrainee er målet å ha praksismoduler og hospiteringer i størst mulig grad på tvers i Bane NOR for å bli kjent med forskjellige deler av virksomheten. Her er det åpent hvilken rolle du går inn i etter fullført traineeprogram, om du ønsker å utvikle deg til en fagspesialist eller mot en fremtidig lederrolle.
  2. Prosjektledelse

    I programmet prosjektledelse vil du ha praksismoduler på tvers av store og små prosjekter i plan- og byggefase. Du opparbeider kompetanse på jernbaneprosjekter, som er veldig spennende og komplekse, og på ulike prosjektfaser. Målet er å forberede deg for en fremtidig lederrolle i et Bane NOR prosjekt.

Kontakt oss

Portrettbilde av Marie Svensli, ansvarlig for traineeprogrammet

Marie Svensli

Ansvarlig for traineeprogrammet. Ved spørsmål ta gjerne kontakt på mail.