Pangstart for Women in Tech nettverk

Over 60 IT-kvinner var til stede på vårt hovedkontor i Oslo da startskuddet gikk for det nyopprettede, kvinnelige IT-nettverket i Bane NOR. Mye tyder på at dette er et etterlengtet initiativ.

Publisert: 2. mai 2024 klokken 13:29

De tre som har opprettet kvinnenettverket sitter i ett rosa og blått pyntet lokalet.

I midten sitter Sophia Cui, som er initiativtakeren til kvinnenettverket. Hun er godt hjulpet av Rikke Marthinsen, til venstre og Helene Segrov, til høyre. Rikke Marthinsen, Bane NOR

Nettverket har fått navnet Women in Tech i Bane NOR, og oppstarten markerte at det nå finnes et nettverk som skal oppmuntre til mer samarbeid på tvers av avdelinger, sosiale sammenkomster for å bli bedre kjent og kunnskapsdeling mellom forskjellige kompetansene i det tekniske miljøet.

Initiativtakeren Sophia Cui, som leder arbeidet i Data og Innsikt i Trafikk og Kunde i Digitalisering og teknologi, har lenge ønsket å lage ett nettverk for alle Bane NOR-kvinnene som har arbeidsoppgaver innen IT, IKT eller teknologi. Ideen hennes ble veldig godt mottatt og støttet av Guro Berild, avdelingsleder for IKT forretningstjenester.

Sophia har sammen med Rikke Marthinsen, rådgiver Employer Branding, og Helene Terese Segrov rekrutteringsrådgiver, planlagt oppstarten og veien videre sammen med en arbeidsgruppe bestående av kvinner med forskjellige ståsteder i det tekniske miljøet i Bane NOR.

To kvinner som holdt foredrag på kick-offen smiler bredt.

Lillo Nerdrum t.v og Ingrid Kindem var svært fornøyd med både oppmøte og engasjementet for kvelden. Rikke Marthinsen, Bane NOR

Åpnet ballet

En av foredragsholderne denne dagen var Lillo Nerdrum med over 30 års erfaring i bransjen. Hun jobber som IKT-tjenesteansvarlig her i Bane NOR.

I tillegg til Lillo var vi så heldige at Ingrid Kindem, Platform Engineer lead i Naer, og kåret til en av Norges Topp 50 fremste tech-kvinner, ønsket å åpne ballet.

Disse to sterke kvinnene ble oppfordret til å dele sine erfaringer om hvordan det er å være kvinne i en mannsdominert bransje.

Planene er klare

Nettverket skal arrangere to arrangementer i året der det vil være ulike temaer fra gang til gang.

- På oppstartssamlingen ble det stemt frem at teamet for neste samling er «hvordan kombinere familieliv med jobbliv i IT-bransjen».  Denne samlingen er planlagt til høsten, men det er ikke fastsatt dato enda, forteller Rikke Marthinsen.

I tillegg til disse arrangementene har nettverket egne plattformer der medlemmene kan diskutere, dele kunnskap, kommunisere eller planlegge sosiale eller faglige arrangementer sammen.

Hvorfor er det viktig med et women in tech-nettverk?

Sophia har gjort ett grundig forarbeid og er godt fornøyd med at arbeidsgruppen fikk tilslutning til sine tanker om hva nettverket kan bidra til og innen hvilke områder det er aktuelt å satse på:

  • Branding: Nettverket vil bidra til å vise mangfold. Det er bra for Bane NOR med branding generelt, men også bra når vi massivt rekrutterer tekniske ressurser.
  • Nettverksbygging for aktuelle jobbsøkere: Innen 2030 vil kvinneandelen Tech-bransjen øke til ca. 40 prosent. ODA-nettverket har 7500 medlemmer i over 500 bedrifter. Det er mange potensielle fremtidige arbeidstakere der.
  • Nettverksbygging internt: Gjennom faglige og sosiale arrangementer blir de ansatte i Bane NOR bedre kjent med hverandre på tvers av avdelingene. Det øker følelse av tilhørighet og trivsel for våre ansatte, og bryter ned siloene. På sikt vil et slikt nettverk redusere turnover og øke ansettelsesperioden for kvinnelige medarbeidere. 
  • Rollemodeller: Vi trenger alle inspirasjon og gode rollemodeller. Mentorordning kan være en del av nettverket. Deling av egne historier/erfaringer er også veldig aktuelt.
  • Faglig kompetanseheving/utveksling: Via faglige arrangementer i form av presentasjoner, foredrag etc. 

Ønsker å måle effekt av arbeidet

Både Sophia og Rikke er opptatte av at effektene av nettverket skal kunne måles. Det jobbes med å skaffe statistikk fra IKT-miljøet og videreutvikling av det.

- Optimalt håper vi å samle inn tall per måned i et dashbord som oppdateres over tid, slik at vi ser effekten av nettverket. Vi håper å få hjelp av Drage, en data- og analyseplattform i Bane NOR som jobber med data og innsikt, til å måle antall og andel kvinner blant de nyansatte og blant ledere samt turnover hvert år, sier Sophia.

Både Sophia, Helene og Rikke kan med sikkerhet si, etter denne vellykkede kick-offen at dette er ett positivt og etterlengtet initiativ.

- Vi er overveldet over all den gode responsen vi har fått i ettertid, og gleder oss til fortsettelsen. Dette har absolutt blitt slutten på starten, sier Rikke fornøyd.


Publisert: 2. mai 2024 klokken 13:29