Skrive oppgave for oss?

Er du opptatt av jernbanens fremtid og fremtidens byer og ønsker å løse relevante problemstillinger som gir oss verdifull innsikt? Skriv studentoppgave for oss!

Student og veileder sitter og prater sammen.

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Vi er interessert i både bachelor- og masteroppgaver. Nivået på oppgaven vil være avhengig av hvordan du stiller selve problemstillingen og hvilken grad av fordypning du velger.  

Du kan selv forme en problemstilling til den studentoppgaven du ønsker å skrive. Vi har laget en oversikt over en rekke forslag til problemstillinger fra et bredt spekter av våre fagområder, som blant annet jernbanefag, eiendomsfag, HR og økonomi. 

Ta direkte kontakt med den enkelte kontaktperson i oversikten for å få mer informasjon for å utforme problemstillinger.

Har du kanskje en idé vi ikke har tenkt på? 

Kontakt oss, så undersøker vi om vi kan samarbeide om studentoppgaven din.

Egen veileder

Alle som skriver studentoppgave i samarbeide med oss vil få en egen Bane NOR-veileder som et bindeledd mellom deg og oss.