Togparkeringsanlegg, hvorfor det’a?

Bane NOR bygger et anlegg for parkering av 14 togsett ved Barkåker i Tønsberg. Det må til for å kunne utnytte kapasiteten på et nytt dobbeltspor og kjøre flere avganger i timen.

  • Togparkering Tønsberg
  • Prosjektnyheter

Publisert: 12. april 2024 klokken 14:51

Rød bygning, kan ligne på en låve.

Togparkering er et anlegg der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene. Foto: Bane NOR

- Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg, forteller Gro Helen Skaar, som er prosjektleder for utbyggingen av togparkeringsanlegget.

Kapasiteten og antall avganger skal økes på Vestfoldbanen samtidig som dobbeltsporet ferdigstilles mellom Oslo og Tønsberg.

- Anlegget må være tilknyttet jernbanesporet og har en kapasitet og størrelse som er tilpasset trafikken på banestrekningen. Togparkeringsanlegget skal ligge langs det nye dobbeltsporet ved Skotte, nord for Barkåker i Tønsberg kommune, forklarer Skaar

Anlegget blir i størrelsesorden 60 dekar. Det skal være plass til å parkere 14 enkle togsett av typen "Flirt". Hvert av disse enkle Flirt-settene er 110 meter.

Det er Marthinsen og Duvholt som er entreprenør og som utfører arbeidet for Bane NOR.

– Vi samarbeider godt med Marthinsen og Duvholt. Støter vi på utfordringer underveis er vi i samarbeid med entreprenør raske med å finne de beste løsningene. Alle jobber mot det samme målet og til det beste for fremdrift og kvalitet. Men ingenting går på bekostning av sikkerheten. Å få alle hele hjem, hver dag er det aller, aller viktigste, sier prosjektlederen.

Service og vedlikehold

Når flere tog starter og avslutter ruta i Tønsberg, er det behov for togparkering i nærheten. De samme togsettene trafikkerer de samme banestrekningene hver dag og trenger enkel service og vedlikehold mens de står parkert.

- Togsettene må renholdes, septik tømmes og vann fylles på. Vi etablerer et servicebygg slik at dette arbeide kan gjøres her. Byggingen av servicebygget har kommet et godt stykke på veien, nå gjenstår bare malerarbeid, installasjon av ventilasjon og innredning før bygget ferdigstilles, avslutter Skaar.


Publisert: 12. april 2024 klokken 14:51