Ombygging av Brekke Bru

Det vil foregå sprengningsarbeider i forbindelse med ombygging av Brekke bru. Sprengningsarbeidene planlegges utført i perioden 3. til 16. mai. Arbeidstiden er på dagtid mellom kl. 07 og 19.

  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen
  • Togparkering Tønsberg
  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter

Publisert: 2. mai 2023 klokken 13:44

Oversiktsbilde av toglinje og bru

Skal du benytte deg av skogholt og lysløype kan du benytte undergangen lengre syd.

Det vil bli opprettet en sikkerhetssone som blir bemannet med vaktposter. Sikkerhetssonen omfatter ingen bebodde husstander. 

Alle salvene vil bli varslet med sirener i minimum ett minutt. Det vil også være satt ut vakter på vei og tursti i nærheten av området som en del av sikringen i forkant av hver salve.

Arbeidet som skal utføres: 

  • Vaiersaging

Metoden for rivningen er å vaiersage brudekket. Brudekket vil holdes oppe av stålbjelker mens vaiersagingen pågår. Stålbjelkene skal sprenges av for å slippe ned brudelen som skal fjernes. Dette er en rettet salve på selve stålbjelkene. En slik salve vil smelle høyt, men utgjør mindre sprutfare en som for eksempel sprenging av fjell. Når brudekket er trygt nede på bakken, skal entreprenøren knuse betongen i bruelementet og landkaret. 

  • Miniblasting

Som forberedende arbeider til gjenoppbygningen av brua, skal det frigjøres armering på den gjenstående delen av brua. Da benyttes det en metode som heter miniblasting. Miniblasting er små salver med sprengstoff, med tett avstand fra hverandre, hvor hensikten er å  danne sprekker i betongen der armeringen skal frigjøres - uten å utvide betongen så mye at det bøyer noe på armeringen. Dette må gjøres i flere etapper. Derfor vil det være flere runder med denne miniblastingen.

Arbeidstid

Alle salvene vil bli varslet med sirener i minimum ett minutt. Perioden for disse arbeidene er fra 03.05. - 16.05., og arbeidstiden er mellom 07-19 mandag til torsdag (sprengning mellom 08-18). 

Arbeid i tiden fremover

Når armeringen er frigjort, er det klart til å starte med gjenoppbygging brua. Brua blir bygget opp igjen når de nødvendige arbeidene i grunnen til det nye sidesporet til togparkeringen er ferdig. Dette arbeidet utføres i perioden med togstans, som er i sommer fra 24. juni – 07. august 2023.

Bruen ble 24. april avstengt med et anleggsgjerde for å sikre området. Skal du benytte deg av skogholtet eller lysløypen, kan du ikke gå over brua, men du kan benytte undergangen litt lengre sør. 

Etablering av togparkeringsanlegg

I forbindelse med etablering av togparkeringsanlegget på Barkåker må Brekke bru ombygges. Brua må delvis rives fordi det skal graves ut et nytt sidesporet fra eksisterende toglinje, som skal gå til parkeringsanlegget. 

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til unb@banenor.no eller kontakte oss på telefon. 904 19 578. Linjen er betjent hverdager kl 9-15. 


Publisert: 2. mai 2023 klokken 13:44