Plandokumenter og rapporter

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 10. mars 2023 klokken 15:10

På denne siden:

Vedtatt planprogram

Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2021.

Forslag til planprogram

Sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (september 2020)

Bane NORs anbefaling av alternativet Gon (februar 2020)

Forslag til planprogram, kommunedelplan (august 2018)

Andre dokumenter


Publisert: 10. mars 2023 klokken 15:10