Her jobber vi nå

Det pågår arbeider flere steder langs det nye dobbeltsporet. Vi oppdaterer jevnlig med informasjon slik at naboer og andre interesserte kan følge prosjektet.

 • Vestfold og Telemark
 • Vestfoldbanen
 • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 24. februar 2023 klokken 12:14

Nykirke - Skottås 

 • Bygging av spor.
 • Etablere KL-anlegg og AT-anlegg.
 • Spenningssette tekniske hus.
 • Fiberblåsing.
 • Signal.
 • Etablering av landbruksarealer.
 • Etablering av permanente veier.

Viulsrød 

 • Bygging av spor.
 • Etablere KL-anlegg og AT-anlegg.
 • Spenningssette tekniske hus.
 • Fiberblåsing.
 • Signal.
 • Tilbakeføring av rigg og anleggsveier.
 • Etablere beredskapsvei
 • Bygging av drenering- og overvannsystemer. 

Solerød - Barkåker 

 • Bygging av spor.
 • Etablere KL-anlegg og AT-anlegg.
 • Spenningssette tekniske hus.
 • Fiberblåsing.
 • Signal.
 • Tilbakeføring av rigg og sidearealer.
 • Oppstart tilbakeføring av jordbruksarealer.

Karttjeneste 

Du kan se hvor prosjektet er gjennom  karttjenesten vår som er utviklet spesielt for Nykirke-Barkåker(├ąpnes i ny fane)

Dronefilm

Med jevne mellomrom sender vi opp en drone for å filme anleggene våre i Vestfold. Under finner du den nyeste filmen vi har publisert.

Dronebruk i utbyggingsprosjekter

Vi har stort behov for dokumentasjon og kartlegging i store utbyggingsprosjekter. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i organisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging.

Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling.
De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.
Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi forvalter bildemateriale, meld ifra til oss på unb@banenor.no.


Publisert: 24. februar 2023 klokken 12:14