Her jobber vi nå

Det pågår arbeider flere steder langs det nye dobbeltsporet. Vi oppdaterer jevnlig med informasjon slik at naboer og andre interesserte kan følge prosjektet.

 • Vestfold og Telemark
 • Vestfoldbanen
 • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 24. februar 2023 klokken 12:14

Tangentunellen 

 • Oppstart riggområdet.
 • Vegetasjonsrensk (hogging av vegetasjon).
 • Etablering av viltgjerde.

Nykirke - Skottås 

 • Oppstart og bygging av teknisk hus på Nykirke.
 • Etablering av nytt landbruksareale. 
 • Etablering av riggområder. 
 • Støping av vegg og tak på Kopstadtunellen. 
 • Ferdigstiller grunnarbeider i jernbanetraseen. 
 • Bygging av portal på Skottåstunellen. 

Viulsrød 

 • Bygging av tak på Skottås betongtunell.
 • Generelle grunnarbeider - graving.
 • Noe mindre betongarbeider. 
 • Borring av energibrønner. 
 • Tilbakefylling i sporområdet på Horten stasjon. 
 • Installering av teknisk utstyr i Horten stasjon.
 • Bygging av drenering- og overvannsystemer. 

Solerød - Barkåker 

 • Sporbygging, oppsett av teknisk hus og jernbanetekniske arbeider i Gråmunken. 
 • Legging av brannvannsrør. 

Karttjeneste 

Du kan se hvor prosjektet er gjennom  karttjenesten vår som er utviklet spesielt for Nykirke-Barkåker (├ąpnes i ny fane)

Dronefilm

Med jevne mellomrom sender vi opp en drone for å filme anleggene våre i Vestfold. Under finner du den nyeste filmen vi har publisert.

Dronebruk i utbyggingsprosjekter

Vi har stort behov for dokumentasjon og kartlegging i store utbyggingsprosjekter. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i organisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging.

Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling.
De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.
Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi forvalter bildemateriale, meld ifra til oss på unb@banenor.no.

Publisert: 24. februar 2023 klokken 12:14