Dette skjer framover

Viulsrød

-Der det skal bli betongtunnel: det støpes fundamenter og vegger.
-I stasjonsområdet foregår det betongarbeid og utgraving/oppfylling av masser.
-Entreprenøren har fått tillatelse til å jobbe døgnet rundt med den nordlige portalen til Skottåstunnelen. Dette skal ikke være støyende arbeid.

Utvidet arbeidstid på stasjonen

Entreprenør har utvidet arbeidstid fra kl. 1900 til 2100, hver ukedag frem til fredag 3. februar. Arbeidet som skal gjøres er transport og utlegging av stein innenfor stasjonsbygningen.

Arbeid i Tokerødveien 945 630.jpg

Solerødveien-Tangsrød-Barkåker

-I Gråmunktunnelen forberedes det for utlegging av jernbaneballast. 
-Masseoppfylling og knusing av steinmasser i deponi 13. Kartlink
-Masseoppfylling i deponi 18. Kartlink

Bollerudskjæringen - Kopstad – Skottåstunnelen

-Oppfylling av jernbanetrase, arbeid med overvann og drenering.
-Vil i nær fremtid starte med montering av permanent rekkverk langs E18
-Steintransport, knusing av stein og sikringsarbeid ved deponi 1. Kartlink
-Gravearbeid og massetransport tett ved E18.
-Kopstadtunnelen: Utgraving av masser og videre støping av betongtunnel.
-Masseoppfylling ved deponi 7. Kartlink

Dispensasjon

Bane NOR har fått dispensasjon fra de anbefalte grenseverdiene for anleggsstøy ved Kopstad og Viulsrød. Det skal være en pause i arbeidet kl. 11.00-12.00 hvis grenseverdiene overskrides.

Fremdrift

Prøv vår karttjeneste hvor kan du se trasé, tunneler, fremdrift med mer!

Arbeidstid

Normal arbeidstid i dagsonen er 07-19 på hverdager og 08-16 på lørdager. Inne i Skottåstunnelen og Gråmunktunnelen har entreprenøren lov å jobbe hele døgnet, hver dag, også lørdag og søndag. *
Støyende arbeid som sprengning, boring og pigging er tillatt kun mellom 07–23. 

SMS-varsel

Du kan se hvor det er planlagt sprengning og abonnere på å få varsel på SMS før sprengninger ved å registrere deg på www.nabovarsling.no/unb
Du velger selv hvilket område du er interessert i varsler fra. 
NB: Det er TO alternativer for Viulsrød og ett for Skottåstunnelen (vi beklager, men rent teknisk måtte det bli slik).

nabovarsling skjermbilde.png
De fargede ringene viser hvilke områder du kan velge. (Skjermbilde)

Send UNB INFO til 26112, så sender vi deg en melding når det kommer informasjon på denne siden om arbeid som har store konsekvenser/konsekvenser for mange.