Nykirke–Barkåker

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer.

Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum.

Utbyggingen startet for fullt i første halvår 2020, og det nye sporet skal være klart til bruk i slutten av 2024. Da blir det mulig å kjøre fire tog timen, hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

Nyhetssaker finner du litt lenger ned på siden, under tidslinjen. 

250
km/t
Strekningen planlegges for 250 km/t
14
km
13,6 km nytt dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2020
2024
  • Optimalisering av traseer og ferdigstillelse av konsekvensutredning Spenning i Horten
  • Vedtatt reguleringsplan
  • Byggestart
  • Prosjektet ferdigstilles