Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

I første omgang er det strekningen frem til Tønsberg (indre InterCity-strekning) som gjennomgår størst modernisering. Foto: Bård Haug

Vestfoldbanen strekker seg fra Drammen til Tønsberg og videre til Porsgrunn og Skien. Dette er allerede en togstrekning som frakter mange passasjerer, men potensialet for vekst er fortsatt stort. For å legge til rette for flere avganger gjennomgår Vestfoldbanen nå omfattende forbedringer, og her ønsker vi å informere deg litt om nettopp hva disse forbedringene blir!

Vi i Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor, som skal gi deg som reisende på Vestfoldbanen et bedre tilbud. Togreiser skal bli enklere, raskere og med bedre punktlighet.

– Det er et stort pendlerbehov og omfattende planer for boligutvikling i både Vestfold og Telemark, forteller Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane NOR.

– Her trenger vi å forbedre, for at flere kan ta mer tog, og for at flere kan bo der de vil og jobbe der de må. Det gjenstår nå kun to biter for et sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Drammen. Det vil gi mye bedre kapasitet på hele linjen og vesentlig bedre punktlighet og pålitelighet, understreker hun.

Banepodden

Lytt til Banepodden

Hør hvordan høyteknologiske løsninger og nye utbyggingsprosjekter gir deg mer punktlige tog og bedre reisehverdag.

Gå til podkast

Gode nyheter for reisende

Rundt årsskiftet 2019/2020 startet utbyggingen av to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, nemlig Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker. Begge prosjektene har planlagt åpning høsten 2025. Når strekningene er ferdig utbygd har vi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, da blir det mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg stasjon og Oslo S. Dette betyr at kapasiteten på hele linjen vil økes betraktelig og punktligheten vil bli mye bedre.

Stasjonen ved Holmestrand er et av stoppene langs Vestfoldbanen som har gjennomgått en omfattende endring og modernisering under utbyggingen av banen.

I desember 2016 åpnet splitter nye Holmestrand stasjon, som er blitt flyttet inn i Holmestrandfjellet. Stasjonen har universell utforming og nye dobbeltspor, til glede for de reisende.

To tog i timen mellom Oslo og Skien

På sikt jobber vi også med å sørge for flere avganger på strekningen mellom Tønsberg og Skien. I første omgang jobber vi med planer for bygging av nytt dobbeltspor fra Stokke til Sandefjord. Dette dobbeltsporet vil ikke bare øke kapasiteten mellom Oslo og Sandefjord, men er også et nødvendig tiltak for å nå målet vårt om å kunne kjøre to tog i timen mellom Oslo og Skien. Det vil være mulig, selv uten å bygge dobbeltspor mellom Sandefjord og Larvik.

– Målet er at tilbudet skal bli vesentlig bedre også fra Sandefjord og Skien, men dette vil ta noe mer tid. Likevel blir tilbudet stadig bedre for hvert prosjekt vi ferdigstiller, fordi vi kan ta ut effekter hele veien. Effektivisering av populære togstrekninger betyr mye for reisende og bidrar samtidig til å skape bo- og arbeidsmønstre som gagner hele samfunnet, sier Stine Undrum.

Stasjonen ved Holmestrand er et av stoppene langs vestfoldbanen som har gjennomgått en omfattende endring og modernisering under utbyggingen av vestfoldbanen.

I desember 2016 åpnet en helt nye Holmestrand stasjon, som er blitt flyttet inn i Holmestrandfjellet. Stasjonen har universell utforming og nye dobbeltspor.

«Vi kan kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo. Kapasiteten på hele linjen vil økes betraktelig og punktligheten vil bli mye bedre.»

Forbedringer på Vestfoldbanen

  • Vestfoldbanen er den InterCity strekningen som frakter aller flest passasjerer.

  • Målet med utbyggingen er å kunne kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg og to tog i timen mellom Skien og Oslo

  • Nykirke-Barkåker inkluderer også nye Horten stasjon, den erstatter dagens Skoppum stasjon

  • Drammen stasjon oppgraderes og får seks spor til plattform

Follobanen vil bedre pendlerhverdagen

Snart åpner Follobanen mellom Oslo og Ski. For de reisende betyr det flere tog og kortere reise.

Dette er «den nye» Middelalderparken

Når Norges lengste jernbanetunnel åpner i desember er også arbeidet i gang med en storstilt utvikling av «den nye» Middelalderparken i Oslo.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Stian pendler med Drammenbanen hver uke

Stian har pendlet mellom Drammen og Oslo i flere år. Vi har tatt en prat med han om opp- og nedturene med pendlerlivet og om moderniseringen av jernbanen.

Dørene åpnes

4. okt. 2022 - Dørene åpnes nå som Bane NOR moderniserer jernbanen med flere avganger og kortere reisetid. Les om alle oppgraderingene som kommer.

Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en modernisering. Sammen med utbyggingsprosjekter skal ny teknologi blant annet sørge for bedre punktlighet for de som reiser.

Norge leder an på digital togsatsing

Norge leder an på digital togsatsing med det nye systemet "ERTMS". Slik skal vi oppgradere punktligheten for togtrafikken i hele Europa.

Dovrebanen: modernisering for kortere reisetid

Vi fortsetter og ruster opp Norges eldste bane slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Å jobbe for bedre punktlighet er noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast