Våre kurs

Her får du som er kunde eller leverandør oversikt over våre kurs. Alle kursene leveres av Bane NOR Jernbaneskolen.

  • Som banemontør jobber du med bygging og drift av jernbanen, og du har et stort ansvar for sikkerheten på norsk jernbane.

  • Bane NOR Jernbaneskolen har kurs og utdanninger for deg som jobber med, eller vil jobbe med elkraft og elsikkerhet på jernbanen.

  • Kurset gir deg en innføring i det tekniske som ligger til grunn for all jernbanedrift i Norge.

  • Bane NOR jernbaneskolen har kurs og utdanninger for deg som er, eller vil bli signalmontør.

  • Grunnopplæring for alle typekurs innen signal.

  • Vi setter sikkerhet først i alt vi gjør og jobber kontinuerlig for at ingen skal bli skadet i arbeid ved og på jernbanen. Før du kan jobbe i og ved jernbanen, eller på våre anleggsområder må du gjennomføre Sikkerhetskurs - del 1.

  • Trafikkopplæring er utdanningen for deg som vil jobbe med å styre jernbanetrafikken i Norge, enten som togleder eller togekspeditør. I disse rollene vil du samarbeide tett med andre fagarbeidere på jernbanen, for å sikre at de reisende kommer trygt frem.

  • Trafikksikkerhet på jernbanen er høyt prioritert. Det henger sammen med trafikkregler, som regulerer hvordan alt og alle som ferdes rundt jernbanen skal opptre.

  • Skal du veilede eller undervise i et av jernbanens mange fagområder? Bane NOR Jernbaneskolen tilbyr kurs for deg som vil bli tryggere i din undervisning og formidling.