Signalfag

Bane NOR jernbaneskolen har kurs og utdanninger for deg som er, eller vil bli signalmontør.

En person jobber med et anlegg med signalreleer

Vi forbedrer og moderniserer for at flere kan ta mer tog. Foto: Aksel Gjermstad, Bane NOR

Jernbanens signalanlegg

Jernbanens signalanlegg består av både mekaniske, relebaserte, elektroniske og digitale systemer. Godt samspill mellom disse sikrer at jernbanen fungerer slik den skal. Den viktigste oppgaven til et signalanlegg er å sørge for at toget kommer frem på en sikker måte.

Generelt om kursene for signalmontører

I opplæringen som Signalmontør vil det være stort fokus på praktiske delen av kurset. Som Signalmontør vil dine oppgaver variere avhengig av om du er utdannet signalmontør eller signalingeniør, da signalingeniører jobber hovedaklig prosjektbasert. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tilbudet vårt, og setter pris på tilbakemeldinger for å kunne utvikle oss videre. Se vår kurskalender og ta kontakt for andre behov.

Utdanningskrav til signalmontører 

  • Fagbrev
  • Videregående skole, studieretning Elektrofag VG1
  • Videregående skole, studieretning Elenergi VG2
  • 2,5 læretid i bedrift

Logg inn på vår kursportal

Her finner du kurstilbudet og registrering for kursdeltakelse. 

Bane NOR Jernbaneskolen

Adresse

Jernkroken, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo