Sikkerhetskurs

Vi setter sikkerhet først i alt vi gjør og jobber kontinuerlig for at ingen skal bli skadet i arbeid ved og på jernbanen. Før du kan jobbe i og ved jernbanen, eller på våre anleggsområder må du gjennomføre Sikkerhetskurs - del 1.

Nedfelt bom ved planovergang med beskjed om å kjøre ned bommen om du er i fare

Foto: Adrian Nielsen, Bane NOR

Bane NORs sikkerhetskurs består av tre ulike kurs. Arbeidet du skal utføre, og hvor arbeidet utføres avgjør hvilket kurs du er pålagt å gjennomføre.

I teksten nedenfor kan du lese mer om hvilke kurs du er pålagt å ta, og hvordan du melder deg på kursene.

Informasjon om kursene