Trafikkopplæring

Trafikkopplæring er utdanningen for deg som vil jobbe med å styre jernbanetrafikken i Norge, enten som togekspeditør eller togleder. I disse rollene vil du samarbeide tett med andre fagarbeidere på jernbanen, for å sikre at de reisende kommer trygt frem.

Bilde av Oslo Sentralstasjon i motlys

Oslo S i motlys Foto: Truls Jerven, Bane NOR

Dine arbeidsoppgaver som togleder og togekspeditør er å styre trafikken på jernbanenettet og sikre at togene er i rute. Du har en viktig rolle ved uhell, fare for ulykker og andre hendelser som påvirker togtrafikken. 

Utdanningene foregår ved Bane NOR Jernbaneskolen. I grunnopplæringen som togekspeditør og togleder er du ansatt i Bane NOR. 

Vi tilbyr følgende utdanninger og kurs innen trafikkopplæring:

 • Togekspeditør
 • Togleder
 • Typegodkjenning for ESTW og Ebicos fjernstyring for togleder
 • Periodisk togledertrening (PTT)

Det legges stor vekt på sikkerhet og praksis i undervisningen. Skolens togledersimulator og andre øvingsanlegg er i bruk under store deler av opplæringen. 

Togekspeditør

Som togekspeditør kontrollerer og styrer du togtrafikken på egen stasjon, og gir trafikkinformasjon til de reisende. 

Bilde av ryggen til en togekspeditør.

Illustrasjonsfoto fra Ål stasjon. Foto: Ingunn Halvorsen, Bane NOR

Søknad og opptak togespeditør

Søknadsprosess

 1. Stillingsannonse finner du på annonseportaler hvor ledige stillinger utlyses eller på karrieresidene til Bane NOR. 
 2. Søknad sendes Bane NOR i henhold til utlysningstekst.
 3. Bane NOR kaller inn de kvalifiserte, ønskede kandidater til en arbeidspsykologisk test, hvor språk, tallferdigheter, romforståelse, multitasking og lignende blir testet.
 4. Bane NOR kaller inn de som består arbeidspsykologisk test til jobbintervju.

Opptakskrav

 1. Bestått treårig videregående skole
 2. Gode datakunnskaper
 3. Plettfri vandel
 4. Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 5. Det er en fordel med gode engelskkunnskaper
 6. God helse, syn og hørsel

Aspiranter må i tillegg oppfylle helsekravene og bestå en arbeidspsykologisk test.

 

Togleder

Som togleder har du hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en trafikkstyringssentral. 

Illustrasjonsfoto fra en togledersentral

Illustrasjonsfoto fra en togledersentral Foto: Bane NOR

Søknad og opptak togleder

Ledige toglederaspirantstillinger utlyses internt i Bane NOR, og alle med bestått togekspeditøropplæring er kvalifiserte søkere. Har du spørsmål om søkeprosessen og tilsetting ta kontakt med Jenbaneskolen@banenor.no.

Bane NOR Jernbaneskolen

Adresse :

Jernkroken, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo