Trafikkopplæring

Trafikkopplæring er utdanningen for deg som vil jobbe med å styre jernbanetrafikken i Norge, enten som togleder eller togekspeditør. I disse rollene vil du samarbeide tett med andre fagarbeidere på jernbanen, for å sikre at de reisende kommer trygt frem.

Foto: Truls Jerven, Bane NOR

På denne siden:

Dine arbeidsoppgaver som togleder og togekspeditør er å styre trafikken på jernbanenettet og sikre at togene går i rute. Du har en viktig rolle ved uhell, fare for ulykker og andre hendelser som påvirker togtrafikken.

Utdanningene foregår ved Bane NOR Jernbaneskolen. Under opplæringen som togleder eller togekspeditør er du ansatt i Bane NOR. Det er krav om bestått 3-årig videregående skole eller fagbrev for å ta utdanningen. I tillegg er det ønskelig med gode IT-kunnskaper, god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk, og gode engelskkunnskaper. Du vil også gå gjennom arbeidspsykologiske tester og helsetest som en del av rekrutteringen.

Følg med på karrieresidene til Bane NOR(åpnes i ny fane) for neste søknadsprosess.

Togekspeditør

Togekspeditør forkortes ofte TXP, og kan også kalles trafikkstyrer. Som togekspeditør kontrollerer og styrer du togtrafikken på egen stasjon, og gir trafikkinformasjon til de reisende.

Togleder

Som togleder har du hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en trafikkstyringssentral. Tradisjonelt har kravet for å bli togleder vært at du først utdanner deg som togekspeditør, og opparbeider deg erfaring. Fra september 2024 starter vi for første gang en direkteutdanning for togledere på Jernbaneskolen i Oslo, uten krav til tidligere erfaring. Direkteutdanningen foregår i tillegg til den eksisterende grunnutdanningen for de med TXP-kompetanse.

Bli «flygeleder» for jernbanen!

Behovet for togledere er så stort at Bane NOR starter en ny, lønnet utdanning der du er sikret jobb ved en av togledersentralene. Kan Sindre friste deg til å søke?

Det investeres mye penger i jernbanen og det er gøy å være med i prosessen med ny teknologi

Sindre Håkonsen Lundemo