Elkraft og elsikkerhet

Bane NOR Jernbaneskolen har kurs og utdanninger for deg som jobber med, eller vil jobbe med elkraft og elsikkerhet på jernbanen.

Personer som arbeider med elsikkerheten på jernbanen

Elsikkerhet på jernbanen Foto: Bane NOR

Jernbanens elektroanlegg

Jernbanens elektroanlegg består av både lav- og høyspenningsanlegg. Eksempler på lavspenningsanlegg er bygningsinstallasjoner, utendørs installasjoner, telekommunikasjon, reléhus for signal og styring og overvåkning av høyspenningsanlegg. Elektrikerens arbeidsoppgaver består blant annet av enkel prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og feilretting av elektriske lavspenningsanlegg.

Generelt om kursene innen elkraft og elsikkerhet

Bane NOR Jernbaneskolen tilbyr elektrofaglige kurs for høy- og lavspenningsanleggene i Bane NORs infrastruktur. For å arbeide som elektriker i jernbanens lavspenningsanlegg må man ha fagbrev. 

Generelt om kursene for energimontører

For å stå ansvarlig for utført arbeid i jernbanens høyspenningsanlegg må du være energimontør med KL-kompetanse. Andre arbeidsoppgaver for en energimontør med KL-kompetanse kan være prosjektering, bygging og vedlikehold av elkraftnettet. En energimontør utfører også ettersyn for å forebygge og forhindre skader på materiell, samt feilsøking i elektriske anlegg.

Det kreves fagbrev og kontaktledningskompetanse (KL) for å arbeide som energimontør.

Logg inn på vår kursportal

Her finner du kurstilbudet og registrering for kursdeltakelse. 

Bane NOR Jernbaneskolen

Adresse

Jernkroken, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo