Togparkering Tønsberg (hensetting)

Bane NOR planlegger og bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Satsingen skal gi flere avganger, større pålitlighet og kortere reisetid på strekningen. For å kunne tilby flere tog, trengs det flere plasser til togparkering (hensetting). Bane NOR har derfor startet planleggingen av nye hensettingsanlegg i Drammen- og Tønsberg-området.