Togparkering Tønsberg

Bane NOR planlegger og bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Satsingen skal gi flere avganger, større pålitlighet og kortere reisetid på strekningen. For å kunne tilby flere tog, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker.