Kontakt oss

På denne siden finner du kontaktinformasjon til Nykirke-Barkåker prosjektet. Prosjektet har også en egen e-postadresse: unb@banenor.no

Bilde av Pernille Krafft
Pernille Krafft
Nabokontakt. Svarer på telefonen på hverdager 09-15.
90419578
Bilde av Anders Dahl Johansen
Anders Dahl Johansen
Prosjektsjef og prosjektleder underbygning
922 94 698
Bilde av Rune Røer
Rune Røer
Ass. prosjektsjef og prosjektleder
907 16 152
Bilde av Jon Atle Kokkersvold
Jon Atle Kokkersvold
Grunnerverv
41500635
Bilde av Emilie Enger Aas
Emilie Enger Aas
Prosjektleder jernbaneteknikk (UNB10)
40021830
Bilde av Rebekka Bredesen
Rebekka Bredesen
Kommunikasjonsrådgiver
98427002

Adresser

Prosjektkontor Vestfoldbanen
Prosjekt Nykirke-Barkåker
Eckersbergsgate 3
3111 Tønsberg


Bane NOR SF
Postadresse: Postboks 4350, 2308 HAMAR.
Sentralbord: 05280
E-post postmottak@banenor.no

Vi er på Facebook @banenornykirkebarkaker