Slik ser det ut på anleggsområdet nå

Arbeidet med nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker er godt i gang med aktiviteter som synes godt. Gravemaskiner, lastebiler og boremaskiner er i full sving fra Kopstad til Viulsrød.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar korona-situasjonen svært alvorlig. Samtidig har Bane NOR som oppgave å holde hjulene i gang så godt som mulig i den situasjonen vi er i. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er viktig for å komme gjennom krisen og å trygge flest mulig arbeidsplasser.   

Akkurat nå er det i den nordre delen av anlegget – fra Kopstad til Viulsrød – at det foregår arbeider. I tillegg til forskjæringen til Skottåstunnelen, jobber vi med anleggsveier og riggplasser. 

Illustrasjonen under viser utsnitt av denne nordre delen av reguleringsplanenTallet i bildetekstene over viser til hvor på kartet bildene er tatt.