UNB10 - Jernbaneteknikk

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

• Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise med NTK 15 som kontraktgrunnlag

• Kunngjøring november 2018
   Kunngjøring i Doffin 
   Kunngjøring i TED

• Signering høsten 2019
• Prosjektering/bygging høst 2019 – vår 2024

Entreprise UNB10 omfatter jernbaneanleggets overbygning samt alle elektrotekniske anlegg unntatt stasjonselektro for hele strekningen. I tillegg er føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus med i entreprisen.

I tunnelen vil det bli etablert GSM-R, MIT og nødnett (TETRA). Det etableres antennemaster for GSM-R og eksterne aktører ved noen av de tekniske husene. I rømningstunnelene bygges det ut for kommersiell mobildekning og GSM-R. Dette bygges i hovedsak av rammeavtale-entreprenører og inngår ikke i totalentreprisen.

For elkraft 50 Hz bygges et langsgående 22kV anlegg med nytt innmatingspunkt fra lokalt e-verk.

Som kontaktledningsanlegg benyttes system 25 på hele parsellen. AT-transformatorer plasseres ved Skoppum og parsellslutt på Barkåker.

Det permanente signal- og sikringsanlegget er basert på ERTMS som prosjekteres og bygges av annen entreprenør.