UNB10 - Jernbaneteknikk

• Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise med NTK 15 som kontraktgrunnlag
• Kontraktstørrelse: (kommer senere)
•Kunngjøring høsten 2018
•Signering sommer 2019
• Byggetid høst 2019 – vår 2024

Entreprise UNB10 omfatter jernbaneanleggets overbygning samt alle elektrotekniske anlegg unntatt stasjonselektro for hele strekningen. I tillegg er føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus med i entreprisen.

I tunnelen vil det bli etablert GSM-R, MIT og nødnett (TETRA). Det etableres antennetårn for GSM-R og eksterne aktører ved noen av de tekniske husene. I rømningstunnelene bygges det ut for kommersiell mobildekning og GSM-R. Dette bygges i hovedsak av rammeavtale-entreprenører og inngår ikke i totalentreprisen.

For elkraft 50 Hz bygges et langsgående 22kV anlegg med nytt innmatingspunkt fra lokalt e-verk.

Som kontaktledningsanlegg benyttes system 25 på hele parsellen. AT-transformatorer plasseres ved Skoppum og parsellslutt på Barkåker.

Det permanente signal- og sikringsanlegget er basert på ERTMS som prosjekteres og bygges av annen entreprenør.

Tabellen nedenfor viser hovedmengdene for entreprisen

Mye av det jernbanetekniske materiellet leveres av bane NOR for montering av entreprenør.
Fjerning av eksisterende bane og tilkobling til Kopstad godsterminal vil være opsjoner i denne entreprisen