Om prosjektet

Hva skal bygges?

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer.

Strekningen får to bruer, tre nye tunneler (totalt 5,1 km) og ny stasjon (Horten stasjon) ved Viulsrød litt sør for Skoppum.

Den nye stasjonen får stor innfartsparkering og gode forbindelser for bil, gående og syklister. Prosjektet inneholder også fire beredskapsplasser og tre rømningstunneler. Det blir betongtunnel under E-18 ved Kopstadveien fram til vest for Sletterødåsen, og en berg-og betongtunnel mellom Skaug og Viulsrød.

Hvorfor skal det bygges?

Vestfoldbanen skal få sammenhengende dobbeltspor fram til Tønsberg for å legge til rette for flere avganger og kortere reisetid. Målet er å få reisetiden mellom Tønsberg og Oslo ned til en time. Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen er de to parsellene som mangler mellom Drammen og Tønsberg for å nå målet. Les mer om InterCity satsingen.

Når skal det bygges?

Det blir byggestart høsten 2019, og målet er at strekningen skal tas i bruk i 2025.

 • Torsdag 20. juni 2019 bevilget Stortinget penger til utbyggingen.
 • Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018. 
 • Forberedende arbeider som grunnundersøkelser og arkeologiske utgravinger startet i 2017.
 • Offisiell anleggsstart var 31. januar 2020

Hvordan skal det bygges?

Nykirke-Barkåker gjennomføres som to store totalentrepriser:

 • UNB01 for grunnarbeider
 • UNB10 for jernbanetekniske arbeider

Begge disse kontraktene ble signert høsten 2019. Hovedentreprenør for grunnarbeidene er Sapi Nor. NRC skal gjøre de jernbanetekniske arbeidene.

Lokalbefolkningen

De fleste av boligene på Skoppum ligger innenfor rekkevidde av den nye stasjonen. Med gang- og sykkelvei i trygg, planfri kryssing og med både sykkelparkering og sykkelhotell er det lagt til rette for at beboerne kan komme seg til stasjonen uten å bruke bil. Ettersom stasjonen flyttes, reduseres også trafikken i tettstedet Skoppum.

Pendlerne

Det er lagt til rette for overgang mellom transportformer, med plasser for både buss og taxi tett opp til hovedinngangen. Det blir egen adkomstvei for buss, taxi og avsetting. Den nye stasjonen får adkomst direkte fra rv. 19. Bane NOR foreslår en parkeringsplass som ved behov kan bygges ut til å romme ca. 600 biler. Det settes av plass til framtidig utvikling av eventuelle nye kollektivløsninger fra stasjonen til Horten.

Kort om prosjektet

 • 13,6 km dobbeltspor
 • Ny stasjon sør for Skoppum
 • Lett tilgjengelig fra rv. 19
 • Tilknyttet gang- og sykkelvei
 • Tre tunneler: Kopstadtunnelen, Skottåstunnelen og Gråmunktunnelen 
 • Total tunnellengde 5,1 km.
 • To bruer
 • Fire beredskapsplasser
 • To rømningstunneler
 • Offisiell anleggsstart 31. januar 2020
 • Planlagt ferdigstillelse 2025.
 • Forventet kostnad: 6,6 milliarder

 

Arkiv

Hvis du er interessert i utredningene som ble gjort før utbyggingen startet, finner du disse på sidene "Planer og dokumenter" og "Reguleringsplan"