Dronefilm

Med jevne mellomrom sender vi opp en drone for å filme hele strekningen der det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker kommer. På denne siden kan du se den nyeste filmen vi har publisert.

Dronebruk i Bane NORs utbyggingsprosjekter

Når Bane NOR gjennomfører store utbyggingsprosjekter, har vi stort behov for dokumentasjon og kartlegging. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i prosjektorganisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging. Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling.

De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.