Nykirke–Barkåker

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, en strekning på totalt 13,6 kilometer. 
Planforslaget var ute til høring og offentlig ettersyn fra 19. februar til 8. april 2018. Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018. 

Illustrasjonen til høyre viser hvordan den nye stasjonen kan bli, sett fra parkeringsplassen.

For å se nyhetssaker så må du scrolle litt lenger ned på siden.
De ligger under tidslinjen. 

Planlegging
250
km/t
Strekningen planlegges for 250 km/t
14
km
13,6 km nytt dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2019
2024
  • Optimalisering av traseer og ferdigstillelse av konsekvensutredning Spenning i Horten
  • Vedtatt reguleringsplan
  • Mulig byggestart
  • Prosjektet ferdigstilles