Slik er jernbanen organisert

Det er flere statlige og private virksomheter som sammen sørger for dagens norske togtilbud. Her kan du lese om hvem som gjør hva innen norsk jernbane.

Bilde av et langt godstog som går gjennom et hvit, snødekket fjellandskap.

På Ofotbanen fraktes det store volum malm mellom Kiruna og Narvik. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Regjeringen ved Samferdselsdepartementet har det øverste ansvaret for transportsektoren i Norge. De skal styre jernbanen i tråd med hva de folkevalgte på Stortinget bestemmer. Derfor kan vi si at folket gjennom valg bestemmer over togtransporten.

Utgifter til drift, vedlikehold og utbygging av jernbanen skal være til samfunnets beste. Et godt og klimavennlig transporttilbud gir oss samtidig store gevinster, både i form av samfunnsøkonomisk nytte og en mer bærekraftig framtid.

Samferdselsdepartementet setter langsiktig mål for jernbanen og bestemmer rammevilkårene for sektoren.

Vi er flere virksomheter som sammen utgjør norsk jernbane.

Dette er de statlige aktørene:

Jernbanedirektoratet – gir politikerne innspill om hvordan togtilbudet kan styrkes og videreutvikles.  Direktoratet gir oppdrag til Bane NOR om utbygging og forbedring av jernbanenettet, og bestiller ruter fra persontogselskapene (Vy, SJ, Flytoget, Go Ahead). Her kan du lese mer om Jernbanedirektoratet (åpnes i ny fane)

Statens jernbanetilsyn – skal være en pådriver for sikkerheten på jernbanenettet, følge opp lovverket og overvåke jernbanenettet. Tilsynet gir ut tillatelser for å drive virksomhet på jernbanen. Her kan du lese mer om Statens jernbanetilsyn (åpnes i ny fane)

Bane NOR – drifter og vedlikeholder dagens jernbane. Vi bygger nytt og moderniserer på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Vi har ansvaret for 4200 kilometer med spor, 335 stasjoner og holdeplasser og 4360 eiendommer. Her kan du lese mer om Bane NOR

Norske tog – kjøper inn togene og leier dem ut til persontogselskapene (Vy, SJ, Flytoget, Go Ahead). Her kan du lese mer om Norske tog (åpnes i ny fane)

Entur – er en nasjonal reiseplanlegger med oversikt over blant annet tog, buss og fergeruter. Her kan du også kjøpe billetter til alle persontogselskapene. Her kan du lese mer om Entur (åpnes i ny fane)

Mantena – verksteder som vedlikeholder og reparerer togene. Her kan du lese mer om Mantena (åpnes i ny fane)

Baneservice – er blant selskapene som utfører arbeider for å vedlikeholde og fornye jernbanen. Virksomheten er eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Her kan du lese mer om Baneservice (åpnes i ny fane)

Private aktører i jernbanesektoren:

Dette er persontogselskapene som kjører passasjerer på norsk jernbane. 

 • Vy
 • SJ
 • Flytoget
 • Go Ahead

Dette er godstogselskapene som har lisens til å kjøre varer på norsk jernbane.

 • CargoNet AS
 • Green Cargo AB
 • Grenland Rail AS
 • Hector Rail AB
 • LKAB Malmtrafik AB
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB
 • BLS Rail AB
 • Pro Train AB
 • Arctic Train AS/TM Togdrift
 • Onrail AS
 • Mantena AS (statseid selskap)
 • Railcare Tog

Virksomheter med lisens, tillatelse eller sikkerhetssertifikat til å drive jernbanevirksomhet i Norge.