Konsernledelsen

Bane NORs konsernledelse består av ti personer og ledes av konsernsjefen. Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet.

Illustrasjon over hvordan Bane NOR er organisert

Bane NOR SF er organisert med konsernsjef, fire staber og fem divisjoner. Illustrasjon: Bane NOR

Portrett av Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Thor Gjermund Eriksen

Konsernsjef

Thor Gjermund Eriksen (f. 1966) kommer fra jobben som administrerende direktør i Norsk Tipping.

Han har hatt en rekke topplederstillinger i norsk samfunns- og arbeidsliv de siste 20 årene.

Fra 2013 til 2022 var han kringkastingssjef i NRK. Han har også bakgrunn som direktør og konsernsjef i Amedia, journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten.

E-post: thor.gjermund.eriksen@banenor.no

Portrett av Birger Steffensen, Konstituert konserndirektør Strategi og bærekraft i Bane NOR

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Birger Steffensen

Konstituert konserndirektør Strategi og bærekraft

Birger Steffensen (f. 1971) er utdannet sivilingeniør ved Institutt for marin teknikk ved NTNU og har en MBA i finans fra ESADE.

Han begynte i Bane NOR i 2017, og sitter i styret til Grønn Byggalianse og Næringslivsringen (Bygg og Miljø NTNU).

Steffensen har ledererfaring fra Aker Solutions og rederibransjen.

E-post: birger.steffensen@banenor.no

Portrett av Anders Riiber, Konserndirektør Økonomi og finans i Bane NOR

Foto: Privat

Anders Riiber

Konserndirektør Økonomi og finans

Anders Riiber (f. 1972) begynte i Bane NOR 1. april 2024. Han kom fra stillingen som sjef for Økonomiavdelingen i Forsvarsstaben, en rolle han har hatt siden 2020.

Anders har også vært økonomisjef og konstituert direktør for Virksomhetsstyring i Enova SF og konserndirektør Økonomi og Finans/CFO i Sporveien Oslo AS.

Epost: anders.riiber@banenor.no

Portrett av Beate Hamre Deck, Konserndirektør Mennesker og kommunikasjon i Bane NOR

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Beate Hamre Deck

Konserndirektør Mennesker og kommunikasjon

Beate Hamre Deck (f. 1967) er utdannet siviløkonom fra Frankrike.

Hun jobbet mange år i Arthur Andersen & co og i Statkraft som internrevisjonsdirektør og HR-direktør.

Hamre Deck var HR-direktør i forretningsområdet internasjonal produksjon og utvikling i Equinor, før hun startet i Bane NOR i 2017.

E-post: beate.hamre.deck@banenor.no

Portrett av Eli Skrøvset, Konstituert konserndirektør Etterlevelse og sikkerhet i Bane NOR

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Eli Skrøvset

Konstituert konserndirektør Etterlevelse og sikkerhet

Eli Skrøvset (f. 1965) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Hun har tidligere erfaring som økonomidirektør og CFO i Statkraft. Eli var også seks år i stillingen som økonomidirektør i Eksportkreditt Norge.

Hun har vært ansatt i Bane NOR siden 2018, og har vært styremedlem i Avinor i 11 år.

Eli har hatt styreverv i flere selskaper, per nå er hun styreleder i Akershus Energi og styremedlem i Veas.

Epost: eli.skrovset@banenor.no

Portrett av Sverre Kjenne, Konserndirektør Digitalisering og teknologi i Bane NOR

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Sverre Kjenne

Konserndirektør Digitalisering og teknologi

Sverre Kjenne (f. 1964) er utdannet sivilingeniør fra Manchester (UMIST) med en MBA fra Lausanne (IMD).

Han har bred erfaring fra ledelse av børsnoterte og privateide industri og teknologiselskaper i Norge og utlandet.

Kjenne startet i Jernbaneverket i 2011 som teknologidirektør.

E-post: sverre.kjenne@banenor.no

Portrett av Bettina Sandvin, Konserndirektør Utbygging i Bane NOR

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Bettina Sandvin

Konserndirektør Utbygging

Bettina Sandvin (f. 1969) er utdannet ingeniør fra Gøteborgs tekniske institutt, med Executive project leadership program fra NTNU/BI og prosjektstyring fra Universitetet i Troms.

Hun har det meste av sin arbeidserfaring fra Statens vegvesen. Der begynte hun som praktikant i 1987, og har blant annet fungert som byggeleder, prosjektleder og avdelingsdirektør, sist med ansvar for kontrakt og marked.

Sandvin begynte i Bane NOR i 2020 som prosjektdirektør for Utbygging Portefølje Øst.

E-post: bettina.sandvin@banenor.no

Portrett av Henning Bråtebæk, Konserndirektør Drift og vedlikehold i Bane NOR

Foto: Aksel Jermestad, Bane NOR

Henning Bråtebæk

Konserndirektør Drift og Vedlikehold

Henning Bråtebæk (f. 1967) er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Han har 15 års erfaring fra NSB Bane og Jernbaneverket, blant annet som banesjef og prosjektsjef.

Fra 2008 til 2019 hadde han direktørstillinger hos Avinor Oslo lufthavn, og de siste fire årene har han vært administrerende direktør for Spordrift-konsernet.

E-post: henning.bratebaek@banenor.no

Portrett av Jørgen Langhelle Pedersen, Konstituert konserndirektør Trafikk i Bane NOR

Foto: Harry Korslund, Bane NOR

Jørgen Langhelle Pedersen

Konstituert konserndirektør Trafikk

Jørgen Langhelle Pedersen (f. 1972) er utdannet lærer med tilleggsutdanning fra Handelshøyskolen BI.

Han kom til Bane NOR i 2023 som Trafikkdirektør. Jørgen har lang erfaring med å lede operative virksomheter, og har tidligere jobbet blant annet for SAS, Avinor og Unibuss.

Epost: jorgen.langhelle.pedersen@banenor.no

Portrett av Jon-Erik Lunøe, Konserndirektør Eiendom i Bane NOR

Foto: Aksel Jermestad, Bane NOR

Jon-Erik Lunøe

Konserndirektør Eiendom

Jon-Erik Lunøe (f. 1962) er utdannet sivilingeniør i bygg og anlegg fra Manchester (UMIST), og har en mastergrad i prosjektledelse fra samme sted.

Han har bred erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen, sist som leder i eiendomsutviklingsselskapet Ulven AS.

E-post: jon-erik.lunoe@banenor.no