Konsernledelsen

Bane NORs konsernledelse består av ni personer og ledes av konsernsjefen. Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet.

Portrettbilde av Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef

Henning Bråtebæk

Konstituert konsernsjef

Henning Bråtebæk (f. 1967) er utdannet sivilingeniør fra NTNU. 

Han har 15 års erfaring fra NSB Bane og Jernbaneverket, blant annet som banesjef og prosjektsjef. Fra 2008 til 2019 hadde han direktørstillinger hos Avinor Oslo lufthavn, og de siste fire årene har han vært administrerende direktør for Spordrift-konsernet.

E-post: henning.bratebaek@banenor.no

Portrettbilde av Sverre Kjenne

Sverre Kjenne

Konserndirektør Drift og teknologi 

Sverre Kjenne (f. 1964) er utdannet sivilingeniør fra Manchester (UMIST) med en MBA fra Lausanne (IMD).

Kjenne har bred erfaring fra ledelse av børsnoterte og privateide industri og teknologiselskaper i Norge og utlandet. Han startet i Jernbaneverket i 2011 som teknologidirektør.

E-post: sverre.kjenne@banenor.no

Portrettbilde av Torild Lid Uribarri

Torild Lid Uribarri

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt

Torild Lid Uribarri (f. 1964) har en Master i Business and Marketing fra BI, lederkurs ved Insead og Sjefskurs ved Forsvarets Høgskole.

Hun har mange års ledererfaring fra Telenor og Telenor-eide selskap, internasjonal erfaring innen lakseoppdrett og PR, og fra bedriftsrådgivning i Bergen Bank (nå DnB). Hun begynte i Bane NOR i 2018.

E-post: torild.lid.uribarri@banenor.no 

Portrettbilde av Karsten Boe

Karsten Boe

Konserndirektør Sikkerhet og Kvalitet 

Karsten Boe (f. 1970) er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Boe har vært ansatt i Bane NOR siden januar 2017.

Han har mer enn 20 års erfaring med HMS, kvalitet- og prosjektledelse nasjonalt og internasjonalt fra Norsk Hydro og Aker-konsernet.

E-post: karsten.boe@banenor.no

Portrettbilde av Bettina Sandvin

Bettina Sandvin

Konstituert konserndirektør Utbygging

Bettina Sandvin f. 1969 er utdannet ingeniør fra Gøteborgs tekniske institutt, med Executive project leadership program fra NTNU/BI og prosjektstyring fra Universitetet i Troms.

Bettina har det meste av sin arbeidserfaring fra Statens vegvesen. Der begynte hun som praktikant i 1987, og har blant annet fungert som byggeleder, prosjektleder og avdelingsdirektør, sist med ansvar for kontrakt og marked. Hun begynte i Bane NOR i 2020 som prosjektdirektør for Utbygging Portefølje Øst.

E-post: bettina.sandvin@banenor.no

Portrettbilde av Henning Scheel

Henning Scheel

Konserndirektør Kunde og marked

Henning Scheel (f. 1980) er samfunnsviter med påbygde mastergrader i innovasjon og «International management». Han ble ansatt i Bane NOR i 2017 som direktør for kontrakt og marked.

Han har jobbet med flere store prosjekter i Hydro, REC og Equinor. I Equinor hadde han flere lederjobber.

E-post: henning.scheel@banenor.no 

Portrettbilde av Birger Steffensen

Birger Steffensen

Konstituert konserndirektør Virksomhetsstyring

Birger Steffensen (f. 1971) er utdannet sivilingeniør ved Institutt for marin teknikk ved NTNU og har en MBA i finans fra ESADE. Han begynte i Bane NOR i 2017, og sitter i styret til Grønn Byggalianse og Næringslivsringen (Bygg og Miljø NTNU).

Han har ledererfaring fra Aker Solutions og rederibransjen.

E-post: birger.steffensen@banenor.no

Portrettbilde av Jon-Erik Lunøe

Jon-Erik Lunøe

Konserndirektør Eiendom

Jon-Erik Lunøe (f. 1962) er utdannet sivilingeniør i bygg og anlegg fra Manchester (UMIST), og har en mastergrad i prosjektledelse fra samme sted.

Lunøe har bred erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen, sist som leder i eiendomsutviklingsselskapet Ulven AS.

E-post: jon-erik.lunoe@banenor.no

Mobil: +47 97070688 (├ąpnes i ny fane)

Portrettbilde av Beate Hamre Deck

Beate Hamre Deck 

Konserndirektør for HR og organisasjon 

Beate Hamre Deck (f. 1967) er utdannet siviløkonom fra Frankrike. Hun jobbet mange år i Arthur Andersen & co og i Statkraft som internrevisjonsdirektør og HR-direktør.

Hun var HR-direktør i forretningsområdet internasjonal produksjon og utvikling i Equinor, før hun startet i Bane NOR i 2017.

E-post: beate.hamre.deck@banenor.no

Portrettbilde av Hans Gunnar Dokken

Hans Gunnar Dokken

Fungerende konserdirektør Spordrift

Hans Gunnar (f. 1967) er fungerende konserndirektør for Spordrift. Han er utdannet siviløkonom, og startet sin karriere hos Det Norske Veritas på starten
av 90-tallet.

Han har hatt ulike roller i Veidekke og Norsk Ståldrift før han startet som administrerende direktør i Norsk Jernbanedrift AS i 2013. I 2019 startet han egen konsulentvirksomhet, før han 15. september 2022 begynte i Spordrift som Regionsdirektør Sør-Vest.