Konsernledelsen

Bane NORs konsernledelse består av ti personer og ledes av konsernsjefen. Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen selskapet.

Illustrasjon over hvordan Bane NOR er organisert

Bane NOR SF er organisert med konsernsjef, fire staber og fem divisjoner. Illustrasjon: Bane NOR

Portrettbilde av Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef.

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Thor Gjermund Eriksen

Konsernsjef

Thor Gjermund Eriksen (f. 1966) kommer fra jobben som administrerende direktør i Norsk Tipping. 

Har hatt en rekke topplederstillinger i norsk samfunns- og arbeidsliv de siste 20 årene. 

Fra 2013 til 2022 var han kringkastingssjef i NRK. Han har også bakgrunn som direktør og konsernsjef i Amedia, journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten. 

E-post: thor.gjermund.eriksen@banenor.no

Portrettbilde av Henning Bråtebæk, Konserndirektør Spordrift

Foto: Aksel Jermestad, Bane NOR

Henning Bråtebæk

Konserndirektør Spordrift

Henning Bråtebæk (f. 1967) er utdannet sivilingeniør fra NTNU. 

Han har 15 års erfaring fra NSB Bane og Jernbaneverket, blant annet som banesjef og prosjektsjef.

Fra 2008 til 2019 hadde han direktørstillinger hos Avinor Oslo lufthavn, og de siste fire årene har han vært administrerende direktør for Spordrift-konsernet.

E-post: henning.bratebaek@banenor.no

Portrettbilde av Sverre Kjenne

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Sverre Kjenne

Konserndirektør Drift og teknologi 

Sverre Kjenne (f. 1964) er utdannet sivilingeniør fra Manchester (UMIST) med en MBA fra Lausanne (IMD).

Han har bred erfaring fra ledelse av børsnoterte og privateide industri og teknologiselskaper i Norge og utlandet.

Kjenne startet i Jernbaneverket i 2011 som teknologidirektør.

E-post: sverre.kjenne@banenor.no

Portrettbilde av Nina Aasmundsen

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Nina Sajets Aasmundsen

Konstituert konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt

Nina Sajets Aasmundsen (f.1972) er utdannet innen Film/TV-produksjon fra NISS og har studert prosjektledelse og digital forretningsforståelse på BI i Oslo. 

Hun har mange års erfaring fra TV 2, både som journalist og som redaksjonssjef.

Nina startet som seniorrådgiver i Follobaneprosjektet i 2017 og har siden 2019 vært leder for ekstern kommunikasjon i Bane NOR. 

E-post: nina.aasmundsen@banenor.no

Portrettbilde av Karsten Boe

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Karsten Boe

Konserndirektør Sikkerhet og Kvalitet 

Karsten Boe (f. 1970) er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Boe har vært ansatt i Bane NOR siden januar 2017.

Han har mer enn 20 års erfaring med HMS, kvalitet- og prosjektledelse nasjonalt og internasjonalt fra Norsk Hydro og Aker-konsernet.

E-post: karsten.boe@banenor.no

Portrettbilde av Bettina Sandvin

Foto: Bane NOR

Bettina Sandvin

Konserndirektør Utbygging

Bettina Sandvin f. 1969 er utdannet ingeniør fra Gøteborgs tekniske institutt, med Executive project leadership program fra NTNU/BI og prosjektstyring fra Universitetet i Troms.

Hun har det meste av sin arbeidserfaring fra Statens vegvesen. Der begynte hun som praktikant i 1987, og har blant annet fungert som byggeleder, prosjektleder og avdelingsdirektør, sist med ansvar for kontrakt og marked.

Sandvin begynte i Bane NOR i 2020 som prosjektdirektør for Utbygging Portefølje Øst.

E-post: b ettina.sandvin@banenor.no

Portrettbilde av Henning Scheel

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Henning Scheel

Konserndirektør Kunde og marked

Henning Scheel (f. 1980) er samfunnsviter med påbygde mastergrader i innovasjon og «International management». Han ble ansatt i Bane NOR i 2017 som direktør for kontrakt og marked.

Han har jobbet med flere store prosjekter i Hydro, REC og Equinor. I Equinor hadde han flere lederjobber.

E-post: henning.scheel@banenor.no  

Portrettbilde av Birger Steffensen

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Birger Steffensen

Konstituert konserndirektør Virksomhetsstyring

Birger Steffensen (f. 1971) er utdannet sivilingeniør ved Institutt for marin teknikk ved NTNU og har en MBA i finans fra ESADE.

Han begynte i Bane NOR i 2017, og sitter i styret til Grønn Byggalianse og Næringslivsringen (Bygg og Miljø NTNU).

Steffensen har ledererfaring fra Aker Solutions og rederibransjen.

E-post: birger.steffensen@banenor.no

Portrettbilde av Jon-Erik Lunøe

Foto: Aksel Jermtad, Bane NOR

Jon-Erik Lunøe

Konserndirektør Eiendom

Jon-Erik Lunøe (f. 1962) er utdannet sivilingeniør i bygg og anlegg fra Manchester (UMIST), og har en mastergrad i prosjektledelse fra samme sted.

Han har bred erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen, sist som leder i eiendomsutviklingsselskapet Ulven AS.

E-post: jon-erik.lunoe@banenor.no

Mobil: +47 97070688

Portrettbilde av Beate Hamre Deck

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Beate Hamre Deck 

Konserndirektør for HR og organisasjon 

Beate Hamre Deck (f. 1967) er utdannet siviløkonom fra Frankrike.

Hun jobbet mange år i Arthur Andersen & co og i Statkraft som internrevisjonsdirektør og HR-direktør.

Hamre Deck var HR-direktør i forretningsområdet internasjonal produksjon og utvikling i Equinor, før hun startet i Bane NOR i 2017.

E-post: beate.hamre.deck@banenor.no

Portrettbilde av Hans Gunnar Dokken

Foto: Spordrift

Hans Gunnar Dokken

Fungerende konserndirektør Spordrift

Hans Gunnar (f. 1967) er fungerende konserndirektør for Spordrift.

Han er utdannet siviløkonom, og startet sin karriere hos Det Norske Veritas på starten av 90-tallet.

Dokken har hatt ulike lederroller i Veidekke og Norske Stålbygg, og var administrerende direktør i Norsk Jernbanedrift AS 2013 – 2019.

I 2020 startet han egen konsulentvirksomhet, før han 1. september 2022 begynte i Spordrift som Regiondirektør Sør-Vest.