Styret

Styret er det øverste ledelsesorganet i Bane NOR. Her finner du en oversikt over våre styremedlemmer.

Portrettbilde av  Cato Hellesjø

Cato Hellesjø

Styreleder

Cato Hellesjø (f. 1956) har vært styreleder siden juni 2020. Han er utdannet siviløkonom fra BI og har siden 2009 vært konsernsjef i Sporveien AS.

Han er tidligere konsernsjef i Dagbladet, direktør i Ringnes og avdelingssjef i Aftenposten. Hellesjø er styreleder i en rekke selskaper og har hatt flere styreverv i norsk næringsliv.

Portrettbilde av Olaf Melbø

Olaf Melbø

Nestleder 

Olaf Melbø (f. 1949) har vært nestleder siden 2016. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og har 35 års erfaring som leder av store landbaserte utbyggingsprosjekter.

Melbø har styreerfaring fra Baneservice, AF-gruppen og Norge på Expo 2000.

Portrettbilde av Hildegunn Naas-Bibow

Hildegunn Naas-Bibow

Styremedlem 

Hildegunn Naas-Bibow (f. 1972) har vært styremedlem siden juni 2021. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og MBA fra Harvard Business School.

Hun er tidligere partner i PwC Consulting og konsulent i BCG. Naas-Bibow er også styremedlem i Unibuss AS og har tidligere vært nestleder i styret i PwC AS.

Portrettbilde av Renate Larsen

Renate Larsen

Styremedlem

Renate Larsen (f. 1975) har vært styremedlem siden juni 2021. Hun er siviløkonom fra NHH og har over 20 års erfaring fra ledelse og styrearbeid. Larsen er styreleder i Oceanfood AS og Helse Nord RFH.

Hun var adm.dir. i Norges sjømatråd, og har vært styreleder i Hålogaland Teater. Hun har erfaring fra styrer i Folketrygdfondet, Nofima, NHO Troms og Svalbard og Lerøy-konsernet.

Portrettbilde av Adele Norman Pran

Adele Norman Pran

Styremedlem

Adele Norman Pran (f. 1970) har vært styremedlem siden juni 2021. Hun er jurist, har en mastergrad i revisjon og lang erfaring fra Private Equity og selskapsutvikling. Pran har bakgrunn fra finans, erfaring fra styrer i børsnoterte, statseide og private selskaper og har ledet styrer og revisjonsutvalg.

Hun sitter for tiden i styret i Yara ASA, Zalaris ASA, ABG SC ASA, B2Holding ASA og Hitecvision AS. 

Portrett av Eli Giske

Eli Giske 

Styremedlem

Eli Giske (f. 1964) har vært styremedlem siden mars 2023. Hun er styreleder i Sykehusapotekene HF og Bredvid AS, nestnestleder i Nye Veier AS, og styremedlem i flere virksomheter. Giske har tidligere blant annet jobbet som CFO i EVRY ASA og Posten Norge AS, og har vært styreleder i Spordrift AS. Hun er utdannet Master of Business and Marketing fra Oslo Handelshøyskole (BI).

Tore Olaf Rimmereid 

Styremedlem

Tore Olaf Rimmereid (f. 1962) ble valgt inn i styret i juni 2023.
 
Han er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole.
 
Rimmereid er prosjektdirektør i Hafslund. Han har blant annet tidligere vært administrerende direktør i E-CO Energi, visekonsernsjef i HafslundEco, adminstrasjons- og finansdirektør i NRK og CFO i SpareBank1 Gruppen. 
 
Rimmereid har erfaring fra en rekke styreverv, blant annet 13 år i styret i DNB.

I dag innehar han styreverv i flere selskaper, både private og offentlige.

Bilde kommer.

Portrettbilde av Bente Langeland Roheim

Bente Langeland Roheim

Styremedlem / ansattrepresentant

Bente Langeland Roheim (f. 1972) har vært styremedlem siden sommeren 2021. Hun har master i elkraftteknikk fra NTNU i Trondheim i 1997 og begynte å jobbe for Jernbaneverket i 1998.

Siden det har hun jobbet med forskjellige ting innenfor prosjekter i Bane NOR. 

Portrettbilde av Lars Øyvind Sannes

Lars Øyvind Sannes

Styremedlem  / ansattrepresentant

Lars Øyvind Sannes (f. 1975) har vært observatør siden sommeren 2021. Han er utdannet ved Den Polytekniske høyskolen innen objektorientert programmering, prosjektstyring, bedriftsøkonomi og Oracle SQL.

Sannes har jobbet med IKT, anskaffelse og avtaleforvaltning i Jernbaneverket siden 2000. Han har vært tillitsvalgt siden 2005 og har verv i lokal forening og landsråd i Norsk Jernbaneforbund.

Ola Rune Kleiven

Observatør / ansattrepresentant

Ola Rune Kleiven (f.1971) er utdannet innen bygg og anlegg, samt jernbaneskolen(etatsutdanning) Banemontør og lokfører.
 
Han startet i NSB Jernbaneanlegget som anleggsarbeider juni 1988, var med på opprettelsen av NSB Baneservice og var en del av dem til 1999 da han begynte i Jernbaneverkets driftsavdelingen på Otta. Først som Banemontør, formann og til slutt gruppeleder.

I Bane NOR startet han som anleggsleder, og var der frem til 2019 da veien gikk videre til Spordrift som arbeidsplanlegger linjen.

Han har vært tillitsvalgt siden 1996 i forskjellige roller og ble Landsrådsleder i Banepersonalets Landsråd november 2021. I tillegg var han hovedtillitsvalgt i Spordrift for NJF og ansattvalgt styremedlem i styret til Spordrift AS.

Han har vært observatør/ansattrepresentant i styret i Bane NOR siden mars 2023.

Bilde kommer.

Bård Johnsen

Observatør / ansattrepresentant

Bård Johnsen (f. 1983) har vært observatør siden sommeren 2023.

Han har jobbet innenfor Trafikk i Bane NOR/Jernbaneverket siden 2007, og ble utdannet som togleder i 2011.
 
Johnsen er i dag leder i Norsk toglederforening og hovedtillitsvalgt for Delta i Bane NOR.

Bilde kommer.

Styret skal påse at Bane NOR drives i samsvar med Bane NORs formål, vedtekter og retningslinjer fastsatt av foretaksmøtet.

Styret ansetter konsernsjefen, og fører tilsyn med konsernsjefens ledelse av Bane NOR. Styret er generalforsamling for Bane NOR SFs datterselskaper. 

I saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges Samferdselsdepartementet før styret treffer vedtak.

Bane NOR har valgt etterlevelse av  Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. (├ąpnes i ny fane)