Nasjonal transportplan (NTP)

Informasjon om oppdrag og svar som berører Bane NORs arbeid med NTP.

Bane NOR gir våre faglige innspill til Nasjonal transportplan (NTP) på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. NTP er regjeringens 12-årsplaner for transportpolitikk og prioriteringer. Neste NTP gjelder for perioden 2025-2036 og er planlagt offentliggjort våren 2024. 

Om NTP

Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens 12-årsplaner for transportpolitikk og prioriteringer.