Jernbanen i tall

Her finner du statistikk for Bane NOR og jernbanesektoren.

Bilde av et tog som kommer kjørende på et nytt dobbeltspor, med master og ledninger i forgrunnen.

Foto: Terje Walle, Bane NOR

Bane NOR drifter, vedlikeholder og moderniserer det norske jernbanenettet. Her er en enkel oversikt over infrastrukturen vi har ansvaret for:

Infrastruktur

2022

2021

Antall kilometer jernbane 4247 4 221
Stasjoner/holdeplasser 335 335
Tunneler 725 723
Bruer 2622 2618
Godsterminaler 15 15
Verksteder 15 14
Tømmerterminaler 15 15
Eiendommer 4360 4360

Rapporter

Her finner du års- og bærekraftsrapporter fra Bane NOR SF.

Tall og fakta om jernbanen

Se tall, fakta og statistikk om jernbanen i Norge på nettsiden til Jernbanedirektoratet.