Jernbanen i tall

Her finner du statistikk for Bane NOR og jernbanesektoren.

Bilde av et tog som kommer kjørende på et nytt dobbeltspor, med master og ledninger i forgrunnen.

Foto: Terje Walle, Bane NOR

Bane NOR drifter, vedlikeholder og moderniserer det norske jernbanenettet. Her er en enkel oversikt over infrastrukturen vi har ansvaret for:

Infrastruktur

2022

2021

Antall kilometer jernbane 4247 4 221
Stasjoner/holdeplasser 335 335
Tunneler 725 723
Bruer 2622 2618
Godsterminaler 15 15
Verksteder 15 14
Tømmerterminaler 15 15
Eiendommer 4360 4360

Tall og fakta om jernbanen

Se tall, fakta og statistikk om jernbanen i Norge på nettsiden til Jernbanedirektoratet.