Ekstremværet Hans

Søkeresultat

Viser 1 - 10 av 27 treff

 • Randklev bru er opna for togtrafikk

  Randklev bru opna for trafikk igjen måndag 20. mai etter at ho vart øydelagd under uvêret Hans i fjor. No kan endeleg person- og godstoga køyra som normalt igjen på heile Dovrebanen.

  Godstog køyrer over jernbanebru i stål
 • Nærmer seg gjenåpning av Randklev bru

  Randklev bru åpner etter planen 20. mai, og da er hele Dovrebanen igjen åpen for togtrafikk. Passasjerer kan dermed reise klima- og miljøvennlig med tog gjennom hele Gudbrandsdalen. Godstrafikken kan gjenopptas på Dovrebanen, og flere persontog kan kjøre på Rørosbanen.

  Gul stor heisekran løfter bruelement i stål fra land på brua igjen.
 • Bygging av nytt fundament er i gang

  Måndag vart delar av det nye brufundamentet løfta ut i Gudbrandsdalslågen. Randklev bru er dermed eit viktig steg nærare opning.

  Stor gul kran heiser senkekasse på plass under brua
 • Orienterer sentrale politikere

  Det er stor interesse for fremdriften i arbeidet med Randklev bru. Bane NOR har nå gjennomført møter med politikere langs Dovre- og Rørosbanen for å informere nærmere.

  Randklev bru under ekstremværet Hans
 • Nå blir det mindre buss for tog på Dovrebanen

  Fra og med 10. desember gjenåpner Fåvang stasjon, og det blir kun 15 minutter med buss for tog for de fleste avgangene på Dovrebanen.

  Plattform med godshus, stasjonsbygning og tog fra SJ Norge.
 • Randklev bru åpner før sommeren

  Inspeksjonen av bruelementene til Randklev bru sør for Ringebu viser at skadeomfanget er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene.

  Konsernsjef i Bane NOR Thor Gjermund Eriksen.
 • Markedsdialog for ny Randklev bru

  Bane NOR arrangerer de nærmeste ukene markedsdialog med entreprenører for ny Randklev bru.

  Dronefoto fra Randklev med brua i elva og den store krana som er hentet inn.
 • Begge bruelementa er heva på land

  No er også det andre bruelementet til Randklev bru løfta på land. Det er eit viktig steg for igjen å kunna opna togtrafikken gjennom Gudbrandsdalen.

  Ei stor gul kran løftar ein stor del av ei bru opp frå ei elv.
 • No er megakrana ferdig montert

  Alt er no klart til å heisa bruelementa opp frå Gudbrandsdalslågen.

  Megakrana er montert ved Randklev bru
 • Frokostmøte om arbeidet med Randklev bru

  Vi opplever stor interesse for gjenopprettingsarbeidet knytta til Randklev bru i Ringebu. Torsdag 19. oktober arrangerte vi frokostmøtet for bransjen. Sjå møtet i opptak her.

  Tre menn i dress smiler fremfor skjerm som viser presentasjon