Ekstremværet Hans

Søkeresultat

Viser 1 - 10 av 11 treff

  I august opplevde vi dramatiske dager med ekstremvær: døgnet rundt ble det jobbet for å fikse synkehull, ras, og kvikkleireskred. Mest mulig av jernbanen skulle berges, mens vannet steg og steg.

  En megakran fra Danmark skal løfte elementene til Randklev bru opp av elva. Kranen kommer på 81 lastebiler.

  Undersøkelsene av brufundamentene til Randklev bru viser tegn på betydelig undergraving, også av fundamentene til veibrua ved siden av.

  Arbeidet med å undersøke skadeomfanget på Randklev bru samt forberedelsene til å løfte bruelementene på land startet denne uka.

  Oppryddingen etter ekstremvær og styrtregn er krevende, men gir gode resultater: torsdag åpnet Lodalen for trafikk igjen. Lørdag skjer det samme på Gjøvikbanen.

  Etter at Randklev bru kollapset, har trafikken på deler av Dovrebanen vært stengt. Nå vurderer vi en midlertidig løsning, mens vi planlegger for en permanent løsning.

  Banestrekningen åpnet igjen fredag morgen etter å ha vært stengt siden mandag på grunn av store mengder nedbør og flere mindre jordras.

  Etter at ekstremvêret øydela Randklev bru på Dovrebanen, flyttar me godstrafikk over på Rørosbanen. Samtidig blir det landet jobba over med flaumsikring.

  Onsdag 30. august har Bane NOR startet arbeidet med å undersøke skadeomfanget på Randklev bru i Ringebu.

  Ras og mengder med vann har ført til skader på flere jernbanestrekninger i landet. Arbeidet med å utbedre skader er i gang, men det kan ta tid før togtrafikken kjører som normalt.