Nærmer seg gjenåpning av Randklev bru

Randklev bru åpner etter planen 20. mai, og da er hele Dovrebanen igjen åpen for togtrafikk. Passasjerer kan dermed reise klima- og miljøvennlig med tog gjennom hele Gudbrandsdalen. Godstrafikken kan gjenopptas på Dovrebanen, og flere persontog kan kjøre på Rørosbanen.

  • Gjenoppbygging av Randklev bru
  • Ekstremværet Hans
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. april 2024 klokken 07:59

Oppdatert: 2. mai 2024 klokken 12:05

Gul stor heisekran løfter bruelement i stål fra land på brua igjen.

Vi har jobbet intenst siden i fjor høst med å restaurere Randklev bru på Dovrebanen. En heisekran fra Danmark som kan løfte 1350 tonn løftet i slutten av april de to bruelementene fra land og tilbake på brua. Foto: Kjetil Rolseth

Etter en intensiv byggeperiode er Randklev bru klar for trafikk 20. mai i år. Brua fikk store skader under ekstremværet «Hans» i august i fjor. De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva. Inspeksjoner av bruelementene etter at de var heist på land, viste at de kunne gjenbrukes og brua restaureres.

Togselskapene har kjørt buss for tog på deler av strekningen, og det er ikke kjørt nattog. 

 - Å gjenåpne forbindelsen over Gudbrandsdalslågen har hatt høyeste prioritet for oss. Dovrebanen er en svært viktig strekning, og det har vært en krevende tid for både passasjerene og togselskapene. Vi takker for tålmodigheten mens vi har jobbet for å gjenåpne Randklev bru, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Portrettfoto av konsernsjef Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen er konsernsjef i Bane NOR. Bane NOR

Godstogene begynner å kjøre på Dovrebanen igjen 20. mai, mens persontogene kjører hele strekningen fra 21. mai.

Gode nyheter for godstrafikken

Dovrebanen er en viktig strekning for godstrafikk, og hvert år går flere tusen godstog mellom landsdelene. 

Da Randklev bru fikk skader ble en del av godstrafikken flyttet til Rørosbanen.(├ąpnes i ny fane) Dette har ført til mer belastning og slitasje i sporet, økt støy for naboer til jernbanen i området, i tillegg til færre avganger for persontogene. 

Mens Randklev bru har vært stengt har det heller ikke gått godstrafikk på Raumabanen. På grunn av begrenset kapasitet på Rørosbanen har en del av godset som vanligvis går med tog, blitt fraktet på veiene med lastebiler.   

 -  Det er kritisk viktig for samfunnet at Dovrebanen er åpen slik at store volum mat og andre nødvendige varer kan fraktes klimavennlig og trafikksikkert med tog mellom Østlandet og Midt-Norge, og videre til Nord-Norge, sier Eriksen.

Toget er det mest klima- og miljøvennlige transportmiddelet av både varer og folk. Et godstog på skinner tilsvarer 30 lastebiler på veiene. 

Mer robust enn før

Arbeidene med å bygge opp igjen Randklev bru har pågått for fullt siden brua ble skadet. Bruelementene har blitt reparert på land og skal heises tilbake igjen. Skadeomfanget på dem har vært begrenset. 

I tillegg til reparasjon av bruelementene, har Bane NOR bygget et nytt fundament. Det nye fundamentet har en større grunnflate, og er bedre sikret mot erosjon og undergraving for å tåle mer ekstremvær på grunn av klimaendringer. Samtidig er det utført erosjonssikring av det andre brufundamentet. 

Nærbilde av bru i stål

De to bruelementene som ble ødelagt har blitt restaurert på land, og skal heises tilbake i månedsskiftet april/mai. Bane NOR

Nærbilde av stålkonstruksjon, bruspenn med mindre skader.

To av bruelementene ble skadet under ekstremværet "Hans" i august i fjor. Bane NOR

Nærbilde av bruelement i grått stål med mindre skader.

Bruelementet ligger i et telt på land, og fikk mindre skader, som nå er reparert. Bane NOR

Byggekamera:(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 12. april 2024 klokken 07:59

Oppdatert: 2. mai 2024 klokken 12:05