Vilkår og betingelser

Her finner du informasjonen om vilkår og betingelser som gjelder for deg som kursdeltaker.

To personer jobber sammen på kontor.

Vilkår og betingelser ved kursdeltakelse Foto: Øyvind Haug, Bane NOR

På denne siden:

Påmelding

Påmelding knyttes til din profil i Bane NORs Kursportal. Alle påmeldinger er bindende og den påmeldtes tilknyttede firma anses som økonomisk ansvarlig for påmeldingen.

Bane NOR og Jernbaneskolens kursportal er basert på vilkåret om at vedlikehold av informasjon på brukerprofil er den enkelte brukers ansvar. Det forutsettes korrekt og oppdatert informasjon til enhver tid. Påmeldingsfristen finner du i beskrivelsen på det aktuelle kurset. Ved påmelding vil det bli sendt en påmeldingsbekreftelse til den e-postadresse som er registrert i kursportalen. 

Bane NORs kursportal

I kursportalen kan du se alle våre kurs og melde deg på riktig kurs. 

Avmelding og endringer

Avmeldingsfrist er fire uker før kursstart. Avmeldinger etter avmeldingsfristen vil bli fakturert i sin helhet. Avmeldingsreglene gjelder også ved sykdom og eventuell sykemelding. Endringer i tiden fra påmelding frem til avmeldingsfristen kan administreres fra bruker selv i kursportalen og vil ikke medføre fakturert kursavgift. Enkelte kurs/opplæringsløp har egne regler og dette kommer frem i kursbeskrivelsen i kursportalen. 

Dersom den påmeldte likevel ikke kan delta på påmeldt kurs, kan plassen overdras til en kollega i samme foretak gitt at vedkommende oppfyller vilkår for deltakelse. Overdragelse må meldes pr e-post til jernbaneskolen@banenor.no Det vil påløpe et gebyr på NOK 1.500,-. Om ingen kan overta den påmeldtes plass og det er etter avmeldingsfristen, refunderes kursavgiften ikke. Siste frist for bytte av plass er to virkedager før kursstart. 

Bestilte bedriftsinterne kurs vil alltid bli fakturert i sin helhet, uavhengig av antall deltakere og eventuell avmelding.

Det kan oppstå forhold hvor kurs må avlyses grunnet for få påmeldte eller forhold utenfor Bane NOR Jernbaneskolens kontroll. I slike tilfeller vil påmeldte bli kontaktet og et tilbud om en god løsning avtales.

Bane NOR Jernbaneskolen forbeholder seg retten til å avlyse kurs når kursene ikke kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som er lagt til grunn. Skolen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for kostnader den enkelte eller tilknyttet virksomhet måtte få som følge av avlysningen.

Fakturering

Faktura blir sendt til arbeidsgiveren den påmeldte er tilknyttet i kursportalen. Det forutsettes at den påmeldte gir korrekt informasjon slik at faktura stiles til rett virksomhet. Dersom virksomheten som faktureres har egne bestemmelser for hva som må komme frem på faktura, må dette legges inn på bruker i kursportalen. Faktura utstedes 4 uker før kursstart med betalingsbetingelser 30 dager fra fakturadato.

Helseattest

Utvalgte kurs forutsetter at helseattest o.l. er innsendt på forhånd. Dette vil fremkomme av kursinformasjonen. Dersom ikke helseattesten er sendt inn før påmelding vil kurspåmelding bli kansellert.

Kursbevis og kompetanseregistrering

Bane NOR Jernbaneskolen sender ikke ut kursbevis i papirform, men kursdeltakerne kan hente det ut selv når de har gjennomført kurset.

Etter at kurset er avsluttet og instruktøren har registrert fremmøte og resultat i kursportalen, kan kursdeltakerne logge seg inn og hente ut sitt eget kursbevis. Kursbeviset er som regel tilgjengelige i kursportalen en eller to dager etter endt kurs. 

Kursbevis finner du ved å logge inn i kursportalen og finne firkanten «Historikk». Klikk på «Vis alt», og du får opp en oversikt over alle kurs du har fullført. I kolonnen «Handling» klikker du på printer-ikonet på linjen for kurset du ønsker kursbevis for.

Bane NOR Jernbaneskolen

Adresse

Jernkroken, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo