Fra trainee til assistent for konsernsjef

Elise Langkaas startet i Bane NOR i 2020. Nå er hun assistent for Bane NORs konsernsjef.

Elise Langkaas iført vernetøy utenfor Jaren stasjon.

"Det er inspirerende å jobbe med flinke folk på alle nivåer i organisasjonen," sier Elise. Foto: Marie Svensli Lødrup

Innsikt fra konsernstab til planprosjekter og byggeplass

Etter å ha fullført master i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, var Elise Langkaas trainee hos oss fra 2020 til 2022.

I traineeprogrammet startet hun i konsernstab virksomhetsstyring. Der jobbet hun blant annet med innspill til NTP (Nasjonal Transportplan), avtaler og rapportering mot Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet.

- Det var smart å starte i virksomhetsstyring, for da lærte jeg mye om sektoren og hvordan Bane NOR styres. Neste stopp var på Jaren stasjon som assisterende byggeleder. Der ble nye plattformer og ny overgangsbru bygget. Det var utrolig lærerikt å være med på. Jeg var ute på ute på anleggsplass flere ganger i uka og fikk se en helt ny verden. 

Siste stopp i traineeprogrammet var planleggingsprosjekter på Dovrebanen. Der arbeidet hun med prosjekter i planfase, før hun vendte tilbake til konsernstab virksomhetsstyring, hvor hun bl.a. var med på å utvikle porteføljestyring for Bane NOR.

Assistent for konsernsjef

- Da muligheten for å bli assistent for konsernsjefen dukket opp, grep jeg sjansen. Dette var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. I tillegg til å støtte konsernsjefen gir rollen gir meg også mulighet til å gjøre noen oppdrag på ulike steder i organisasjonen. Jeg gjør alt fra å delta i organisasjonsprosjekter til å bistå med innspill til statsbudsjett og jobbe med internrevisjon.

- Det er inspirerende å jobbe med så mange flinke folk på alle nivåer i organisasjonen, sier Elise. - Jeg liker ekstra godt når vi finner gode løsninger sammen. Arbeidshverdagen er veldig spennende i jobben jeg har nå. Jeg får se alle problemstillinger som kommer opp i konsernledelsen og hvordan store utfordringer håndteres i den øverste ledelsen. Jeg synes jeg er veldig heldig som har denne muligheten.

Bane NOR er en stor byggherre med store porteføljer og stort samfunnsansvar og er ofte i mediene. Organisasjonen er en viktig brikke i samfunnet og har et stort internt arbeidsmarked.
 
- Jeg vil anbefale traineeprogrammet på det sterkeste. Der får du en mentor og veileder og et sosialt og faglig nettverk med resten av kullet som starter sammen med deg. Dette gir en mykere start på arbeidslivet og fin overgang fra studiene. Ikke minst får man utforsket flere deler av organisasjonen. Det er en luksus å få en slik start på karrieren etter studiene.