Generelle kompetansekrav

Leverandører må oppfylle våre krav og dokumentere sin kompetanse for å levere produkter og tjenester til oss.

Vi har ulike krav til kompetanse avhengig av hvilken type arbeid som skal utføres. Generelt sett må leverandører dokumentere at de har tilstrekkelig kompetanse og erfaring innenfor sitt fagfelt for å kunne utføre oppdraget på en sikker og forsvarlig måte.

Kravene til kompetanse kan omfatte sertifiseringer, utdanningsnivå, relevant erfaring og referanser.

Vi kan også kreve at leverandører gjennomfører spesifikk opplæring eller kurs før oppdraget starter. Det er viktig for oss å sikre at alle leverandører oppfyller nødvendige kompetansekrav for å sikre trygg og pålitelig drift av jernbanenettet.

Kravene gjelder både Bane NOR-ansatte og ansatte hos leverandører som ivaretar denne type arbeidsoppgaver.

Johan Aase Larsen

Rådgiver Sikkerhetsledelse

Last ned funksjonsbeskrivelser og oversikt over sikkerhetsfunksjoner