Nykirke–Barkåker

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum.

Utbyggingen startet for fullt i første halvår 2020, og det nye dobbeltsporet skal tas bruk i 2025. Da blir det mulig å kjøre fire tog timen mellom Tønsberg og Oslo.  

I vår karttjeneste kan du se hvor dobbeltsporet, stasjonen og rømningstunnelene kommer.

Nyhetssaker finner du litt lenger ned på siden, under tidslinjen. 

Vi rydder på nettsidene
I forkant av en større omlegging av nettsidene på nyåret 2023 må vi slette overflødige gamle sider og saker. Dette KAN medføre litt midlertidig rot - omtrent som når man rydder i kjøkkenskapene - beklager dette! 

250
km/t
Strekningen planlegges for 250 km/t
14
km
13,6 km nytt dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2018
2021
2022
2023
2025
  • Optimalisering av traseer og ferdigstillelse av konsekvensutredning Spenning i Horten
  • Vedtatt reguleringsplan
  • Byggefase
  • Prosjektet ferdigstilles