Jernbanemagasinet banner
2014

Disse har ansvar for jernbanenettet

Her kan du se hvem som har ansvar for ulike deler av det norske jernbanenettet. Områdedirektører og banesjefer får myndighet til å finne effektive løsninger for vedlikehold og fornyelse av hele jernbanenettet­ i Norge.

Illustrasjon: JBV/REDINK
Illustrasjon: JBV/REDINK

 

Gorm Frilandslund
Infrastrukturdirektør
Infrastrukturdirektøren har ansvar for jernbanenettet
inndelt i seks områder samt de landsomfattende
driftsenhetene­ Energi og Signal og tele.

OMRÅDE NORD


Thor Brækkan
Områdedirektør, Område Nord


 

Knut Karlsen
Banesjef, Ofotbanen

Jan Birger Almåsbro
Fungerende banesjef, Nordlandsbanen Nord

Bjørn Sørum
Banesjef, Nordlandsbanen Sør

OMRÅDE MIDT

Kristine Jessen
Områdedirektør, Område Midt


 

Geir Revdahl
Banesjef, Trønderbanen


 

Tor Rørosgård
Banesjef, Røros- og Solørbanen


 

Ivar Lauritzen
Banesjef, Dovre- og Raumabanen


 

OMRÅDE OSLOKORRIDOREN

 

Vibeke Aarnes
Områdedirektør, Oslokorridoren


 

Tormod Urdahl
Banesjef, Dovrebanen Sør


 

Lars Frøystein
Banesjef, Hoved- og Gardermobanen


 

Guttorm Moss
Banesjef, Oslo (inkluderer Oslo S–Asker)

Bjørn Ståle Varnes
Banesjef, Vestfoldbanen (inkluderer Asker–Drammen)

OMRÅDE VEST

Tony Dæmring
Områdedirektør, Område Vest


 

Bjørn Skauge
Banesjef, Bergensbanen Vest


 

Guro Torpe
Banesjef, Bergensbanen Øst


 

OMRÅDE ØST

Per Herman Sørlie
Områdedirektør, Område Øst


 

Bjørn Hillestad
Banesjef, Østfoldbanen


 

Tormod Bergerud
Banesjef, Kongsvinger- og Gjøvikbanen

OMRÅDE SØR

Stian Wesøy
Områdedirektør, Område Sør


 

Terje Øygarden
Banesjef, Sørlandsbanen Øst


 

Harald Roland
Banesjef, Sørlandsbanen Midt


 

 
Atle Havnerås
Banesjef, Sørlandsbanen Vest