Om Bane NOR

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Vi har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.400 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Bane NOR SF er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet. 

Kontakt oss

Sentralbord: Telefon (+47) 22 45 50 00 (man.-fred. 08.00 - 15.00)

E-post: postmottak@banenor.no

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Org.nr. 917082308

For presse og media, besøk vårt presserom på NTB.no