Jernbanen i tall

I tabellen finner du noen viktige tall og fakta for jernbanestrekningene i Norge.

 

Nøkkeltall for det norske jernbanenettet per januar 2019

Elektrifisert Banenavn Km Km dobbeltspor Bruer Tunneler Planoverganger Stasjoner
  Nordlandsbanen 729   313 156 682 43
X Sørlandsbanen 546 14 496 190 117 45
X Dovrebanen 475 14 342 42 245 28
  Rørosbanen 384   275 6 464 26
X Bergensbanen 371   210 143 155 33
X Østfoldbanen vestre linje 169 64 132 16 64 23
X Vestfoldbanen 130 57 68 15 59 9
X Gjøvikbanen 124 2 79 7 86 22
X Kongsvingerbanen 115   64 0 63 13
  Raumabanen 114   106 5 179 4
  Solørbanen 94   32 1 189 0
X Hovedbanen 68 20 64 2 13 21
X Østfoldbanen østre linje (Ski-Rakkestad) 55   32 0 57 11
  Meråkerbanen 70   52 1 46 4
X Gardermobanen 64 60 27 5 0 3
X Randsfjordbanen (Hokksund-Hønefoss) 54   23 1 70 2
X Bratsbergbanen 47   42 20 48 2
X Ofotbanen 39   5 23 41 5
X Drammenbanen 41 41 25 8 2 16
X Arendalsbanen 36   17 3 44 8
X Numedalsbanen (Kongsberg-Flesberg 30   5   39  
X Roa-Hønefossbanen 32   27 3 48  
X Flåmsbana 20   2 21 39 8
X Askerbanen 17 17 13 11 1 0
X Spikkestadbanen 14   10 0 6 5
X Tinnosbanen (Hjuksebø-Notodden) 9   17 5 17 2
X Brevikbanen 10   15 0 5  
  Stavne-Leangenbanen 6   11 0 0 1
X Godssporet Alnabru-Loenga 7   0 0 0 0
X Alnabanen 5   6 0 1 0
X Skøyen-Filipstad 2 1 0 0 1 0
               
  Sum baner med regulær trafikk 3848 290 2505 686 2741 334
               
  Sum baner ikke regulær trafikk 352  0 131 42 751  
               
  Sum offentlig jernbanenett 4200 290 2636 728 3492 334
  • "Stasjoner" i tabellen angir steder med stopp for persontog. I jernbaneteknisk forstand er tallet på stasjoner langt høyere.
  • Østfoldbanen østre linje er strekningen Rakkestad - Sarpsborg (23 km) er ikke tatt med som bane med regulær trafikk da det for tiden ikke er faste togruter på strekningen.
  • Numedalsbanen: Strekningen Kongsberg - Flesberg, 30 km ( fra Kongsberg km 99,37 til like forbi Flesberg km 129,82) er definert som "skifteområde", men tall fra strekningen er tatt med i oversikten da banen har regulær godstrafikk.
  • Randsfjordbanens nordlige del, strekningen Hønefoss - Hensmoen (Spenncon sidespor) er definert som sidespor, men tall fra strekningen er med i oversikten da banen har regulær godstrafikk (strekningen er 10 km).

(Kilde: Jernbanedirektoratet)

Her er noen flere nøkkelfakta:

Største stigning/fall: 55 o/oo på Flåmsbana

Høyeste punkt i dag: 1237 m.o.h. inne i Finsetunnelen på Bergensbanen

Lengste tunnel: Romeriksporten på Gardermobanen, 14580 meter

Lengste rette strekning: I Kvineshei tunnel på Sørlandsbanen, 9020 meter rett spor

Lengste jernbanebru i dag: Bru over Strømsøløpet i Drammen, 454 meter lang

Laveste punkt: 14,9 meter under havoverflaten i Bærumstunnelen

Nordligste punkt: Ved Ofotbanens kilometer 6,80 mellom Narvik og Straumsnes stasjoner, 68 gr. 27,6" nord

Tettest trafikkerte enkeltspor: Bergen - Arna

Tettest trafikkerte dobbeltspor: Oslo S - Skøyen