Jernbanen i tall

I tabellen finner du noen viktige tall og fakta for jernbanestrekningene i Norge.

 

Nøkkeltall for det norske jernbanenettet per januar 2015
ElektrifisertBanenavnKmKm dobbeltsporBruerTunnelerPlanovergangerStasjoner
  Nordlandsbanen 729   295 155 688 41
X Sørlandsbanen 546 14 497 190 127 45
X Dovrebanen 485 4 322 40 273 28
  Rørosbanen 384   229 6 467 26
X Bergensbanen 371   204 144 172 33
X Østfoldbanen vestre linje 169 64 131 17 69 23
X Vestfoldbanen 140 23 98 17 102 12
X Gjøvikbanen 124 2 75 7 90 22
X Kongsvingerbanen 115   62 0 69 13
  Raumabanen 114   106 5 179 4
  Solørbanen 94   31 1 194 0
X Hovedbanen 68 20 66 5 19 21
X Østfoldbanen østre linje (Ski-Sarpsborg) 78   32 2 88 11
  Meråkerbanen 70   60 1 50 4
X Gardermobanen 64 60 24 4 0 3
X Randsfjordbanen (Hokksund-Hønefoss) 54   22 1 70 2
X Bratsbergbanen 47   45 20 48 2
X Ofotbanen 39   7 23 43 5
X Drammenbanen 41 41 27 11 3 16
X Arendalsbanen 36   17 3 44 8
X Roa-Hønefossbanen 32   27 3 47  
X Flåmsbana 20   2 21 39 8
X Askerbanen 17 17 9 8 1 0
X Spikkestadbanen 14   10 0 8 5
X Tinnosbanen (Hjuksebø-Notodden) 9   17 4 17 2
X Brevikbanen 10   18 0 5  
  Stavne-Leangenbanen 6   10 2 0 1
X Godssporet Alnabru-Loenga 7   0 0 0 0
X Alnabanen 5   6 0 1 0
X Skøyen-Filipstad 2 1 0 0 1 0
               
  Sum baner med regulær trafikk 3867 246 2436 688 2879 336
               
  Sum baner ikke regulær trafikk 352  0 121 45 687  
               
  Sum Jernbaneverkets nett 4219 246 2557 733 3566 336

 "Stasjoner" i tabellen angir steder med stopp for persontog. I jernbaneteknisk forstand er tallet på stasjoner langt høyere.

Her er noen flere nøkkelfakta:

Største stigning/fall: 55 o/oo på Flåmsbana

Høyeste punkt i dag: 1237 m.o.h. inne i Finsetunnelen på Bergensbanen

Lengste tunnel: Romeriksporten på Gardermobanen, 14580 meter

Lengste rette strekning: I Kvineshei tunnel på Sørlandsbanen, 9020 meter rett spor

Lengste jernbanebru i dag: Bru over Strømsøløpet i Drammen, 454 meter lang

Laveste punkt: 14,9 meter under havoverflaten i Bærumstunnelen

Nordligste punkt: Ved Ofotbanens kilometer 6,80 mellom Narvik og Straumsnes stasjoner, 68 gr. 27,6" nord

Tettest trafikkerte enkeltspor: Bergen - Arna

Tettest trafikkerte dobbeltspor: Oslo S - Skøyen

Nye banestrekninger under bygging (2015): Parseller på Vestfoldbanen (Holm - Holmestrand - Nykirke), Larvik (Farriseidet) - Porsgrunn, Dovrebanen (Minnesund - Kleverud), dobbeltspor Arna - Bergen, dobbeltspor Hell - Værnes og  Follobanen (Oslo S - Ski). (Se under Prosjekter)

Sidebaner med godstrafikk:
Randsfjordbanens nordlige del, Hønefoss - Hensmoen (10km) har jevnlig godstrafikk. 
Numedalsbanen Kongsberg - Svene - Flesberg (30km) har faste godstog (tømmer og flis fra Flesberg, samt periodevis trafikk fra Svene pukkverk.
(Disse to strekningene er formelt sett "skifteområder" underlagt henholdsvis Hønefoss og Kongsberg stasjoner). 
I totalsummen for 'Bane NORs nett' inngår også tilknytningslinjer og spor til og fra godsterminaler.