Nå kan du reservere P-plass på stasjonene

Vi tester reservering av P-plass for deg som pendler med tog. Nå kan du reservere P-plass før du kjører til stasjonen. Først ut er stasjonene Arna, Eidsvoll og Eidsvoll verk.

Vi er i gang med pilotprosjektet der vi tester ut ny parkeringsløsning: Fra mandag 21. november kan du reservere P-plass før du kjører til stasjonen. Alle som skal parkere bil på togstasjonene Arna, Eidsvoll og Eidsvoll verk må bruke en ny app vi har utviklet: Bane NOR Parkering Pilot.

I første omgang tester vi ut denne nye P-løsningen fra 21. november til sommeren 2023 for togpendlere, og målet er at de som virkelig trenger å kjøre til stasjonen skal få P-plass, mens andre kan la bilen stå.

Gratis Reserver parkerings-App

Hvorfor gjør vi dette?

Brukerundersøkelser viser at det er viktig for de som pendler med tog å vite om det er P-plass på stasjonen. Derfor tester vi ut reservasjon av P-plass for å bidra til en mer forutsigbar reisehverdag. Med den nye løsningen betaler du for P-plass de dagene du faktisk reiser med toget og trenger P-plass.

I dag betaler du for 30 dager parkering med gyldig periodebillett. Denne løsningen kan gjøre det lettere å velge bilen framfor sykkel, gange eller annen kollektivtransport for å komme deg til og fra stasjonen, fordi du allerede har betalt. Ved å reservere P-plass i forkant kan vi dermed utfordre deg til å ta bevisste valg om hvordan du kommer deg til stasjonen.

Parkeringspilot: gratis kveld og helger

Vi tester ut et nytt parkeringssystem på Eidsvoll, Eidsvoll verk og Arna stasjoner. Nå gjør vi forandringer.

Slik fungerer det

I perioden mandag 21.november til sommeren 2023 må du ved Arna, Eidsvoll og Eidsvoll verk reservere P-plass den aktuelle dagen du ønsker å parkere.
Hovedpunktene i ny parkeringsløsning er:

  • Løsningen gjelder alle! Vi skiller ikke lenger mellom periodebillett og enkeltbillett.
  • Reservasjon av P-plass gjør du i appen «Bane NOR Parkering Pilot», under produktet «Dagparkering togreisende».
  • Parkering reserveres for den eller de dagene du ønsker å parkere.
  • Det er mulig å reservere parkering 30 dager frem i tid, med inntil 8 enkeltreserveringer samtidig. Kan du ikke benytte parkeringen likevel kan du avbestille innen kl. 21 dagen før.
  • Det er et kameragjenkjenningssystem som registrer bilens registreringsnummer opp mot gyldig parkering i appen.

Gratis sykkelhotell på Arna stasjon

Ved Arna stasjon vil du i tillegg få 30 dagers gratis tilgang til sykkelhotellet ved kjøp av produktet "Dagparkering togreisende" i pilotappen «Bane NOR Parkering Pilot».

Gjennom hele pilotperioden kan du sende innspill til Kundeservice som ønsker tett dialog med deg som parkerer på stasjonen. Vi håper på mange nyttige innspill som kan bidra i arbeidet med å lage en framtidig parkeringsløsning tilpasset reisendes behov.

Gratis Reserver parkerings-App

Ny app, avtale og pris

I pilotperioden vil parkeringsløsningen være Dagparkering togreisende og Korttidsparkering. Avtale om dagparkering togreisende kjøpes i appen Bane NOR Parkering Pilot, og betaling for korttidsparkering gjøres i billettautomat eller appen til EasyPark. 

Dagparkering togreisende

Reservasjon av P-plass og betaling skjer ved kjøp av produktet "Dagparkering togreisende" i appen Bane NOR Parkering Pilot.

Det koster 15 kr å reservere en P-plass den aktuelle dagen du ønsker å parkere. Betaling for parkering gjelder i tidsrommet klokken 06 til 17 i ukedagene. Resten av døgnet er det gratis å parkere ved stasjonene. Lørdager, søndager og helligdager er det gratis å parkere hele døgnet.

Korttidsparkering for alle

Vi ønsker også å teste ut et eget parkeringsområde tilrettelagt for alle brukere uavhengig om du skal reise med tog eller ikke. Dette produktet kalles "Korttidsparkering". Betaling skjer via Easypark eller automat. Prisen vil i størst mulig grad være tilpasset lokale forhold.

Informasjon om tilbudet på pilotstasjonene

Les mer om pilotprosjektet, under Parkering, på

Forskjellen mellom dagens parkeringsløsning og pilotløsningen

Det er foreløpig bare ved stasjonene Arna, Eidsvoll og Eidsvoll verk det vil være mulig å reservere P-plass. For disse stasjonene er det appen Bane NOR Parkering Pilot som skal brukes.

Alle andre stasjoner med brukerbetaling benytter dagens løsning i appen Bane NOR Parkering. Her vil prisene fortsatt være 100/250 kroner i måneden med gyldig periodebillett.

Aimo Park
21 00 76 70
Bane NOR Kundesenter
477 70 098

Spørsmål og svar om ny parkeringsløsning ved Arna, Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjoner

Dagparkering for togreisende - generelle spørsmål

   

Ved hvilke stasjoner tilbyr Bane NOR tilbys parkeringspilot?

Parkeringspiloten gjennomføres ved Arna, Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjoner.

   

Kan jeg bruke eksisterende app Bane NOR Parkering ved noen av pilotstasjonene?

Det er dessverre ikke mulig å benytte appen Bane NOR Parkering ved pilotstasjonene. For å få gyldig parkering ved Arna, Eidsvoll verk eller Eidsvoll stasjoner må appen Bane NOR Parkering Pilot benyttes. Har du nylig kjøpt pendlerparkering for en måned som varer etter 21. november 2022 ved en av pilotstasjonene kan du ta kontakt med Kundesenteret til Bane NOR for å få denne refundert.

   

Hvorfor ønsker Bane NOR å gjennomføre en pilot for ny parkeringsløsning?

Bane NOR ser at reisevanene har endret seg etter korona. Det er nå flere sporadisk reisende som ikke pendler hver dag og det er behov for å se på løsninger som er mer tilpasset de reisende behov. Vi ønsker å teste en løsning som i større grad treffer de som har behov for parkering og som baserer seg på faktisk bruk av parkering. I brukerundersøkelser gjennomført er det spesielt viktig for brukerne å vite at de får plass når de kommer til stasjonen. Bane NOR ønsker også å teste en løsning som i større grad bygger opp under målet om nullvekst og få flere til å velge gange, sykkel eller kollektiv til stasjonen. Vi ønsker å utfordre pendlerne til å ta beviste valg på når de trenger å kjøre stasjonen og om de kan velge andre løsninger. Ved å pilotere enn løsning på enkelte stasjoner får Bane NOR mulighet til å lære hvordan man i framtiden kan lage et godt tilpasset parkeringskonsept for togreisende for ulike stasjoner og kundegrupper.

   

Hvor mange parkeringsavtaler kan jeg ha samtidig i appen?

Du kan ha inntil 8 parkeringsavtaler av produkter Dagparkering for togreisende til enhver tid. Du kan også kun reservere parkeringsavtale 30 dager frem i tid.

   

Hvor mye koster det å parkere på en av pilotstasjonene?

Prisen for en Dagparkering togreisende per dag koster 15 kr og er gyldig fra kl. 06 og 17.00 i ukedagene. Resten av døgnet er det gratis. Gratis parkering hele døgnet lørdag, søndag og helligdager.  

   

Er det mulig avbestille produktet Dagparkering for togreisende hvis jeg ikke har behov for plassen?

Det er mulig å avbestille parkeringsproduktet Dagparkering for togreisende fram til kl. 21 dagen før. Etter dette tidspunktet er det ikke mulig å få refusjon.

   

Skilles det mellom enkeltbillett og periodebillett på tog?

I piloten skiller ikke mellom enkeltbillett og periodebillett på toget. Så lenge du kan bekrefte at du er en togreisende kan du reservere en parkeringsplass ved en av pilotstasjonene. Denne bekreftelsen skjer i appen Bane NOR Parkering Pilot.

   

Jeg har kjøpt Dagparkering for togreisende, men finner ikke ledig plass. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med Kundesenteret til Bane NOR hvis du ikke finner ledig plass på området reservert Dagparkering for togreisende hvis du har kjøpt produktet som gjelder for dette området. Bane NOR vil i størst mulig grad være behjelpelig med å finne alternativ parkering. Det er viktig å påse at du har kjøpt parkering til riktig dag.

   

Er jeg garantert plass hvis jeg kjøper produktet Dagparkering togreisende på forhånd?

Bane NOR vil i den grad det er mulig sørge for at det er tilgjengelig parkeringsplass for de som har reservert plass. Imidlertid har ikke Bane NOR kontroll på om det er uvedkommende som har tatt seg til rette og tatt en plass som egentlig er reservert. Bane NOR kan derfor ikke garantere at det er til enhver tid finnes ledig plass på området merket Dagparkering togreisende. Ta kontakt med Bane NOR sitt kundesenter elle parkeringsoperatøren hvis du reservert plass og det er ingen ledige plasser når du kommer til stasjonen på området merket Dagparkering togreisende.

   

Hvorfor er det ikke mulig å velge flere datoer samtidig når man kjøper Dagparkering togreisende?

Vi har dessverre ikke denne tekniske løsningen tilgjengelig i appen på nåværende tidspunkt, men det jobbes med å utvikle en slik løsning som kan lanseres på sikt.

   

Hvorfor har det blitt dyrere for parkering for togreisende?

Hvis du bruker togtilbudet hver dag vil kostnaden for å parkere øke. Imidlertid ser vi etter pandemien at mange velger å pendle med tog færre dager per uke, noe som totalt sett gjør at prisen rimeligere. I tillegg får du som kunde en forhåndsbooket plass, slik at du har større fleksibilitet for oppmøte ved stasjonen. Vi håper at ved å teste ut nytt parkeringskonsept at vi i større grad kan treffe de som faktisk har bruk for en parkering.

   

Hvorfor kan jeg ikke kjøpe pendlerparkering for hele måneden?

Etter pandemien ser vi at reisemønsteret har endret seg noe og alle har ikke behov for parkering hver dag. I eksisterende løsning har man en parkeringsrettighet, men man er ikke sikret plass. Ved å pilotere en løsning hvor man betaler for faktisk bruk av parkeringsplassen de dagene man trenger den og hvor man vet at man har en parkeringsplass i forkant, håper vi kan gi et bedre togtilbud for togreisende.

   

Hvorfor må HC-brukere betale like mye som andre pendlere?

HC-brukere må i parkeringspiloten betale samme pris som bruker parkeringsplassen og må derfor også betale for produktet. Det er opprettet et eget HC-produkt i appen Bane NOR Parkering Pilot som gjelder på området merket Dagparkering togreisende. Bakgrunnen er at vi ønsker å likestille parkeringstilbudet for våre togreisende uavhengig av funksjonsnivå. HC-plassene vil fortsatt være lett tilgjengelige på stasjonen og i nærhet av plattform. Ved parkering på området skiltet med «Mot Avgift» vil det være mulig å betale ved betalingsautomat og appen Easypark.

   

Hvorfor må MC-brukere betale like mye som andre pendlere?

MC og moped skal følge de samme vilkårene og bestemmelsene som gjelder for biler da vi på pilotstasjonene ikke har tilrettelagt for egen MC-parkering. Vi ønsker å likestille parkeringstilbudet for våre togreisende uavhengig av hvilken type motorisert kjøretøy som brukes.  Alle som kjører inn i parkeringsområder "Dagparkering togreisende" må ha et gyldig parkeringsprodukt.

NB! Ved Arna stasjon er imidlertid MC-parkeringen gratis da det ligger utenfor området reservert til Dagparkering togreisende.

   

Jeg skal ikke parkere på Dagparkering togreisende hele dagen, må jeg fortsatt betale for hele døgnet?

Parkering på området Dagparkering togreisende gjelder fra kl. 06-17 i ukedagene. Resten av døgnet koster det ingenting å parkere. Det er også gratis parkering hele døgnet lørdager, søndager og helligdager.  

    

Jeg skal jobbe ettermiddag, kveld og natt som går over midnatt. Hvordan kjøper jeg parkering?

Parkering på område merket Dagparkering togreisende gjelder fra kl. 06 til 17 i ukedagene. Resten av døgnet er det gratis å parkere ved stasjonen. Slutter du på jobb i tidsrommet kl. 06-17 må du har gyldig parkering for å ikke få en kontrollsanksjon eller faktura i posten.

Jeg har kjøpt parkering for lørdag eller søndag, men ser at det er gratis i helgene når jeg kommer til stasjonen. Hva gjør jeg?

Det er dessverre ikke mulig i pilotappen å fjerne helger fra bestillingssystemet. Har du kjøpt parkering for en lørdag eller søndag tar du kontakt med Bane NOR sitt kundesenter for å få refundert pengene.  

   

Jeg har glemt å kjøpe produktet Dagparkering togreisende. Kan jeg kjøpe produktet etter at jeg har parkert?

Vi anbefaler alltid at du kjøper Dagparkering for togreisende før du kjører inn på parkeringsområdet. Det er likevel mulig å kjøpe dette etter at du har kjørt inn på området forutsatt at det er ledige plasser for reservasjon for Dagparkering tog i Bane NOR Parkering Pilot innen 10 minutter etter innkjøring på parkeringsområdet.

   

Jeg kjører en annen bil i dag og glemte å endre reg.nr. før jeg kjørte inn, kan jeg endre det nå?

Det er mulig å endre registreringsnummeret i appen Bane NOR Parkering Pilot på valgt produkttype. Dette må skje innen 10 minutter at du har kjørt inn på parkeringsområdet for å unngå kontrollstasjon.

   

Hva hvis jeg kun skal levere eller hente noen på stasjonen?

Skal du hente noen på stasjonen bør du ikke vente lenger enn 10 minutter etter at du har kjørt inn på parkeringsområdet. Hvis det er forsinkelser eller er behov for å stå lenger bør du enten parkere på Korttidsparkeringen og betale i henhold til takst. Ved Eidsvoll stasjon er det egne av- og påstigningsplasser utenfor kameragjenkjenningsområdet.

   

Jeg får ikke lastet ned appen på min mobiltelefon. Hva skal jeg gjøre?

Samme løsning er tilgjengelig på nett. Åpne nettversjonen av appen.

   

Det er utsolgt for Dagparkering togreisende – når legges ledige plasser ut for salg? Går det automatisk når folk avbestiller eller er det et spesifikt tidspunkt på dagen?

Når noen avbestiller sin parkeringsplass vises denne plassen som ledig i appen Bane NOR Parkering Pilot. Det er ikke mulig å avbestille etter kl. 21, så har noen glemt å avbestille plassen sin etter dette, men ikke skal bruke den likevel, vil den dessverre vises som reservert. Dette er noe som kan bli aktuelt å endre på under pilotperioden.

   

Dagparkering for togreisende - Eidsvoll verk

   

Jeg har fått en faktura tilsendt, men har ikke parkert på parkeringsanlegget?

Det kan være at det har blitt tastet feil kjennemerke i appen eller at det har skjedd en feil i kameralesningen når bilen kjørte inn i anlegget. Det er viktig å påse at riktig kjennemerke på bilen er registret i appen. Det er mulig å registrere to ulike kjøretøy i appen, men det er kun en bil som kan kjøre inn på parkeringsområdet med gyldig produkt "Dagparkering togreisende". Ta kontakt med parkeringsoperatøren hvis du fortsatt mener det er feil med fakturaen.

   

Jeg har fått faktura tilsendt i posten, men har kjøpt gyldig parkeringsavtale. Hva gjør jeg?

Det kan være at det har blitt tastet feil kjennemerke i appen eller at det har skjedd en feil i kameralesningen når bilen kjørte inn i anlegget. Det er viktig å påse at riktig kjennemerke på bilen er registret i appen. Det kan også være at du har kjøpt gyldig parkeringsprodukt for Dagparkering togreisende for en annen dag du parkerte parkeringsanlegget eller at du har parkert på et annet parkeringsanlegg enn der du har kjøpt gyldig produkt for Dagparkering togreisende.

   

Jeg har klaget på en faktura, må jeg betale før jeg får svar på klagen?

Har du sendt inn en klage til parkeringsoperatøren så skal du ikke betale mens saken er til behandling. Saken settes i bero frem til den er ferdig behandlet. Man trenger heller ikke å betale på forhånd hvis man sender inn en klage til Parkeringsklagenemnda innenfor oppgitte frister.

   

Jeg har parkert på området reservert Dagparkering togreisende, kan jeg betale til automat på andre siden av togsporet (Korttidsparkering)?

Du kan ikke betale på automaten på andre siden av stasjonen. For å parkere på området reservert Dagparkering togreisende må du ha gyldig parkeringsprodukt kjøpt i appen Bane NOR Parkering Pilot.

   

Kan jeg parkere med produktet Dagparkering togreisende på korttidsparkeringen?

Det er ikke mulig å parkere på området skiltet korttidsparkering hvis du har kjøpt gyldig parkeringsprodukt Dagparkering togreisende i appen Bane NOR Parkering Pilot. Du skal da kun parkere på området reservert Dagparkering togreisende.

   

Dagparkering for togreisende - Eidsvoll og Arna

   

Jeg har fått en kontrollsanksjon, men har ikke parkert på parkeringsanlegget?

Det kan være at det har blitt tastet feil kjennemerke i appen eller at det har skjedd en feil i kameralesningen når bilen kjørte inn i anlegget. Det er viktig å påse at riktig kjennemerke på bilen er registret i appen. Det er mulig å registrere to ulike kjøretøy i appen, men det er kun en bil som kan kjøre inn på parkeringsområdet med gyldig produkt "Dagparkering togreisende". Ta kontakt med parkeringsoperatøren hvis du fortsatt mener det er feil med kontrollsanksjonen.

   

Jeg har fått kontrollsanksjon, men har kjøpt pendlerproduktet?

Det kan være at det har blitt tastet feil kjennemerke i appen eller at det har skjedd en feil i kameralesningen når bilen kjørte inn i anlegget. Det er viktig å påse at riktig kjennemerke på bilen er registret i appen. Det kan også være at du har kjøpt gyldig parkeringsprodukt for Dagparkering togreisende for en annen dag du parkerte parkeringsanlegget eller at du har parkert på et annet parkeringsanlegg enn der du har kjøpt gyldig produkt for Dagparkering togreisende.

   

Jeg har klaget på en kontrollsanksjon, må jeg betale før jeg får svar på klagen?

Har du sendt inn en klage til parkeringsoperatøren så skal du ikke betale mens saken er til behandling. Saken settes i bero frem til den er ferdig behandlet. Man trenger heller ikke å betale på forhånd hvis man sender inn en klage til Parkeringsklagenemnda innenfor oppgitte frister.

   

Hvordan får jeg tilgang til sykkelhotellet ved Arna stasjon?

Ved kjøp av en produktet Dagparkering togreisende får du mulighet til å gratis aktivere tilgang til sykkelhotellet ved Arna stasjon i 30 dager. Du må selv gjøre denne aktivereringen i appen Bane NOR Parkering Pilot etter at du har kjøpt produktet Dagparkering togreisende.

   

Korttidsparkering

Hvem gjelder korttidsparkeringen for?

Korttidsparkeringen gjelder for alle som kan behov for parkering ved stasjonen, enten de er togreisende eller har behov for annen parkering ved stasjonen. Vi anbefaler imidlertid at du kjøper produktet Dagparkering togreisende i appen Bane NOR Parkering Pilot hvis du er togreisende, uavhengig om du har periodebillett eller enkeltbillett, så lenge det er ledig kapasitet. Prisen per dag er med produktet Dagparkering togreisende enn på korttidsparkeringen.

   

Hva koster det å stå parkert på korttidsparkeringen?

Det koster 10 kr timen å stå parkert på korttidsparkeringen. Vi tar ikke betalt for mer enn 6 timer, så maks pris per døgn er 60 kr. Betaling på p-automat eller via appen Easypark. Ved bruk av appen Easypark betaler du 15 % i servicetillegg per parkering i tillegg til parkeringstaksten.

Parkeringsplassene kontrolleres mellom klokken 06 og 17.00 i ukedagene. Gratis parkering hele døgnet lørdag, søndag og helligdager.

   

Hvorfor er det dyrere å parkere på korttidsparkeringen?

Bane NOR ønsker å teste parkeringsløsninger som også er tilpasset andre enn togreisende ved stasjonene våre. Vi ser at det på flere stasjoner til gitte tidspunkt er folk som parkerer på våre anlegg uten å være en togreisende. Ved å teste ut et tilbud for disse, kan vi få verdifull læring i videre utvikling av parkeringstilbudet. For å sammenligne med dagens dagparkering som koster 40 kr dagen, vil dette tilbudet være rimeligere hvis du ikke har behov for å stå der eks. mer enn tre timer. Hvis du er togreisende uavhengig om du har periodebillett eller enkeltbillett, vil det være rimeligere å kjøpe produktet Dagparkering togreisende.

   

Det var fullt på Korttidsparkeringen og jeg har satt fra meg bilen på området reservert Dagparkering togreisende hvor det ikke var ledige plasser i appen Bane NOR Parkering Pilot. Hva gjør jeg?  

Du kan risikere å få en kontrollsanksjon for å ha manglende gyldig parkering. Er det fullt både på området reservert Dagparkering togreisende og Korttidsparkeringen og du ikke har fått reservert gyldig parkering på området reservert Dagparkering togreisende må du belage deg på å finne et annet sted å parkere.

   

Hvor lenge kan jeg parkere på korttidsparkeringen?

Du kan stå så lenge du vil på korttidsparkering.