Trafikkmeldinger

Er toget i rute? Her er oversikt over avvik og endringer på jernbanen. For informasjon om gods, kontakt ditt godstogselskap.

 • Dovrebanen: Lillehammer-Ringebu stengt

  Publisert: 30. oktober 2023 klokken 03:00

  Oppdatert: 5. desember 2023 klokken 15:27

  Det er stengt mellom Lillehammer og Ringebu pga. skader på Randklev bru. Det vil ta tid å utbedre dette. Vi har foreløpig ingen prognose for når vi kan åpne strekningen for trafikk.

  Toglinjer som kan påvirkes:

  • Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen

  • Drammen - Lillehammer, Dovrebanen

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Vestfoldbanen: Larvik-Skien stengt

  Publisert: 4. desember 2023 klokken 16:58

  Oppdatert: 5. desember 2023 klokken 13:19

  Det er stengt mellom Larvik og Skien pga. sikkerhetshensyn. Ny oppdatering 06. desember kl. 16:00.

  Toglinjer som kan påvirkes:

  • Porsgrunn - Notodden, Bratsbergbanen

  • Skien - Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Drammen stasjon: arbeid på sporet

  Publisert: 25. april 2023 klokken 08:58

  Oppdatert: 30. november 2023 klokken 16:35

  Vi stenger tre spor på Drammen stasjon i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Dette medfører enkelte endringer i togtrafikken. Noen tog må snu i Asker, og de togene som kjører gjennom Drammen stasjon kan få noe lenger kjøretid. I tillegg må mer av trafikken ledes over på traseen for lokaltog mellom Asker og Sandvika. Nedenfor finner du lenke til mer informasjon om bygging av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

  Toglinjer som kan påvirkes:

  • Drammen - Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Bergensbanen: Bergen - Dale arbeid på sporet

  Publisert: 20. november 2023 klokken 05:00

  Oppdatert: 21. november 2023 klokken 13:03

  Frem til søndag 10. desember kl. 02:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Bergen og Dale. Strekningen er stengt for trafikk. Vy kjører tog mellom Voss og Dale. Se vy.no/ Vys app

  Toglinjer som kan påvirkes:

  • Bergen - Myrdal, Bergensbanen

  • Oslo S - Bergen, Bergensbanen

  • Bergen - Arna, Bergensbanen

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Sørlandsbanen: Kristiansand-Gjerstad arbeid på sporet

  Publisert: 7. august 2023 klokken 03:10

  Oppdatert: 7. august 2023 klokken 21:37

  Vi arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget på strekningen Kristiansand-Gjerstad frem til lørdag 9. desember 2023 kl. 22:31. Togtrafikken er stengt i perioden: mandag - fredag mellom kl. 03:10 og kl. 10:35, lørdager mellom kl. 03:10 og kl. 09:08 og natt til søndag mellom kl. 21:20 og kl. 10:45. Øvrig trafikk går som normalt.

  Toglinjer som kan påvirkes:

  • Oslo S - Stavanger S, Sørlandsbanen

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt