Togkart i sanntid

Følg bevegelsene til alle tog i Norge. I kartet kan du se hvor alle togene som er i trafikk på jernbanenettet befinner seg.

På denne siden:

Togkart

Vil du se alle funksjoner i kartet?

Togkart slik det vises på denne nettsiden kan ha noen begrensninger. 

Hva viser kartet?

Togkartet viser passasjer- og godstog i Norge.  Togkart får data fra mange ulike kilder og når disse sammenstilles gir dette et godt bilde av togets posisjon og bevegelser. 

Hva viser ikke kartet?  

Fordi togkartet simulerer togbevegelsene mellom stasjonene, betyr det at vi ikke ser toget nøyaktig der det befinner seg til enhver tid. Det kan være tog på sporet som du ikke ser i kartet. For eksempel arbeidstog og tomme tog. 

Sikkerhetsvarsel 

Vi minner om at det er forbudt å ferdes langs jernbanelinjene og krysse spor utenom anviste planoverganger. Kartet må heller ikke brukes til å vurdere sikkerheten ved kryssing av spor.

Hvor kommer dataene fra?

Dataene er hentet fra ruteplan og oppdatert med sanntidsinformasjon fra kunde- og trafikkinformasjonssystemet i Bane NOR. 

Togkartet får data som brukes til simulering av togbevegelsene fra informasjonssystemet SIRI. SIRI sammenstiller og videreformidler trafikkinformasjon fra Bane NORs Kunde- og Trafikkinformasjonstjenester.

Dataene som tjenesten benytter seg av kommer fra

  • ruteplanen 
  • automatisk trafikkinformasjon fra togstyringssystemene (sanntidsdata)
  • manuelle oppdateringer fra Bane NORs togekspeditører og toginformatører

SIRI benytter åpen standard for kommunikasjon med andre tjenester, og gir også informasjon til appen NÅ og RTD-tjenesten (Monitorvisning i nettleseren).