Spørsmål og svar om parkering

Lurer du på noe angående parkering ved stasjonene? Her har vi samlet en del spørsmål og svar om Bane NORs parkeringstilbud.

Pendlerparkering 

Ved hvilke stasjoner tilbyr Bane NOR pendlerparkering?
Du finner en oversikt over alle stasjoner som har pendlerparkering her: https://www.banenor.no/parkering

Hvorfor tilbyr Bane NOR pendlerparkering?
Pendlerparkering er en viktig del av Bane NORs tilbud til de togreisende og er forbeholdt pendlere med gyldig periodebillett på toget.

Ved mange stasjoner i Norge er parkeringsplassen gratis å bruke og uregulert på den måten at enhver som ønsker det, har tilgang til å parkere der. Vi kan ikke kontrollere hvem som bruker disse parkeringsplassene, og vet ikke hvor stor andel av brukerne som er reisende/pendlere. Ved å regulere parkeringsplassen ved en stasjon og tilby pendlerparkering, sikrer vi at det kun er togpendlere som parkerer på parkeringsplassen i rushtiden/arbeidstiden, dvs. mellom kl. 05.00 - 17.00 på hverdager.

Har Smartpris-kunder tilgang på pendlerparkering på pendlerparkering slik som periodebillett-kunder?
Ja. Pendlerparkering tilbys av Bane NOR for de ulike stasjonene, og du får tilgang via appen «Bane NOR Parkering».
Bane NOR Parkering laster du ned gratis fra App Store eller Google Play.

Hvorfor koster det penger å parkere på pendlerparkeringen
Pendlerparkering er en viktig del av Bane NORs tilbud til de togreisende og er forbeholdt pendlere med gyldig periodebillett på toget. Det koster litt å bruke pendlerparkeringen. Vanlig pris er kr. 100,- for 30 dager og kr. 35,- for 7 dager. Parkerer du på en stasjon som krever Byprisavtale, koster det kr. 250,- for 30 dager og 85,- for 7 dager.

En viktig grunn til at vi tar betalt for å parkere på pendlerparkeringen er at vi har et begrenset areal som kan benyttes til parkering, og ønsker å medvirke til at reisende som bor i nærheten av stasjonen, bruker andre fremkomstmidler enn privatbil. På den måten frigjøres parkeringsplasser til dem som virkelig trenger å kjøre bil til stasjonen.

På de fleste stasjoner er parkeringsplassene som avsettes til pendlerparkering gratis fra kl. 17.00 til kl. 05.00 på hverdager og i helgene (fra fredag kl. 17.00 til mandag kl. 05.00). Sjekk informasjonsskilt på din stasjon.

Reisende med enkeltbillett på toget kan benytte plasser merket Mot avgift. Prisen her varierer, sjekk parkeringsautomat ved parkeringsplassen på din stasjon. Dag-/døgnprisen er den samme uansett om du står parkert én eller 24 timer, og angis på parkeringsautomaten.

Jeg har betalt for parkeringsavtale, men finner ikke noen ledig parkeringsplass. Har jeg krav på en parkeringsplass?

Vi kan dessverre ikke garantere at alle som har inngått parkeringsavtale, til enhver tid finner en ledig plass på pendlerparkeringen. Det vi tilbyr pendlerne, er en rett til å benytte pendlerparkeringsplassen med de plassene som til enhver tid er ledige.

Hva gjør jeg hvis pendlerparkeringen er full?

Pendlerparkeringen ved en stasjon er i utgangspunktet dimensjonert for å dekke parkeringsbehovet til de reisende fra stasjonen, men mange steder har vi ikke nok arealer tilgjengelig til å dekke behovet 100 prosent. Vi har som mål at alle som har behov for å parkere, skal få plass, men vi har ikke anledning til å garantere at du alltid finner en ledig plass på våre pendlerparkeringsplasser. Dersom det er fullt på pendlerparkeringen ved stasjonen, henviser vi til kommunale eller private parkeringsplasser eller parkeringshus i nærheten. Parkeringsavtalen med Bane NOR gjelder ikke på disse plassene.

Skal pendlerparkering innføres på alle stasjoner?

Nei, planen er først og fremst å innføre pendlerparkering ved stasjoner hvor det ofte er vanskelig å få parkingsplass. Vi innfører pendlerparkering først på de stasjonene hvor ordningen vil ha størst effekt.

Jeg skal på ferie og være borte i tre uker denne måneden. Kan jeg la bilen stå på pendlerparkeringsplassen ved stasjonen mens jeg er borte?

Du kan stå parkert på pendlerparkeringen så lenge du har gyldig parkeringsavtale.
OBS! Egne regler gjelder for parkering på Arna, Eidsvoll og Eidsvoll Verk stasjoner. Du finner informasjon på https://banenor.no/reserver-p-plass

Gjelder min parkeringsavtale også for Asker Parkeringshus og Lillestrøm Parkeringshus?

Det er egne parkeringsavtaler for disse parkeringshusene. Du finner disse i p-appen.

Jeg er bekymret for personvernet mitt, og vil ikke at parkeringsselskap og Bane NOR skal vite om jeg har gyldig togbillett. Kan jeg inngå parkeringsavtale?

Verken Bane NOR eller parkeringsselskapet lagrer opplysninger om ditt bilnummer, ditt kundeforhold hos togselskapet eller din bil. Derimot lagrer systemet at det er en gyldig parkering knyttet til ditt bilnummer. Slik kan parkeringsselskapet kun se om du har eller gyldig pendlerparkering eller ikke.

Hvorfor kan ikke Bane NOR utvide parkeringsplassen i stedet for at pendlerne må betale?

Svært mange steder er det ikke fysisk mulig å utvide parkeringsplassen på grunn av annen bebyggelse eller fordi Bane NOR ikke har tilgengelige arealer. Særlig i det sentrale Østlandsområdet er det trangt om plassen. I tillegg er det en uttalt ambisjon for oss å bidra til samfunnets mål om nullvekst i biltrafikk i og rundt byene.

Hva er bypris? 

Ved stasjoner som har særlige parkeringsutfordringer, er det innført bypris-avtale. Den koster kr. 250,- for 30 dager og kr. 85,- for 7 dager. Se pris for din stasjon i liste under "Finn parkeringsplass" i appen.

Erfaring viser at en høyere parkeringspris fører til at presset mot parkeringsplasser reduseres. Dette fordi flere velger å sykle, gå eller reise kollektivt til stasjonen, og fordi pendlere som har flere aktuelle stasjoner å reise fra, heller velger å parkere ved en stasjon hvor det koster mindre å parkere og hvor kapasiteten er større.

Stasjoner hvor vi innfører bypris kjennetegnes ofte ved at de er sentrumsnært plassert og har begrenset parkeringskapasitet og stor pågang på parkeringsplassen.

Har du kjøpt pendlerparkering bypris, kan du parkere på alle Bane NORs pendlerparkeringer.

Er dere redde for at innføring av prisbelagt pendlerparkering vil få flere pendlere til å ta bilen i stedet for toget til jobb?

Nei, det er ikke snakk om at prisene øker så mye at dette blir konsekvensen. Det er fortsatt rimelig for de reisende å parkere på stasjonen.

Praktisk informasjon om app-betalingsløsningen for pendlerparkering

Hvordan parkerer jeg lovlig?

 1. Last ned appen Bane NOR parkering fra App Store eller Google Play, eller bruk webløsningen på https://parkering.banenor.no/
 2. Opprett en bruker i tjenesten og inngå parkeringsavtale som gjelder for den stasjonen der du pleier å parkere.
 3. Legg inn betalingsopplysninger, registreringsnummer på bilen og billettnummer.  
 4. Pass på at du parkerer på plass merket Pendlerparkering, og ikke der det er skiltet med Mot avgift.
 5. Parkeringsavtalen legger seg som aktiv avtale på Hjem-siden i appen. Her er et eksempel på hvordan det ser ut.

 

   

Husk at du må ha gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort) for å bruke pendlerparkering.

Jeg får ikke lastet ned appen på min mobiltelefon. Hva skal jeg gjøre?

Samme løsning er tilgjengelig på nett: https://parkering.banenor.no/

Hvordan finner jeg billettnummeret mitt?

Det finnes flere typer billetter og kort, og disse kan ha ulikt antall siffer. Her er de vanligste:

 • Kort fra Vy, Ruter eller Kolumbus: 16 siffer. 

 • Vys mobilapp: Kundenummer med 6, 7 eller 8 siffer finnes under "Min profil" i Menyen.

 • Enturs mobilapp: Referansenummer 8 siffer som består av tall og bokstaver.
 • Ruters mobilapp: Ruter billettnummer med 10 siffer. Billettnummer med 9 siffer: Sett 0 foran billettnummeret.

 • Go-Aheads mobilapp: Referansenummer 8 siffer som består av tall og bokstaver.
 • Kolumbus mobilapp: APP-ID finnes nederst under "Innstillinger". Den består av tall, bokstaver og bindestreker.

 • SJ Nord mobilapp: Referansenummer bestående av tall og bokstaver.
 • Månedskort på papir fra Vy: Kundenummer med 6, 7 eller 8 siffer.

 • Flytogbillett: Bruk telefonnummeret du har registrert i Flytogets app som billettnummer.

 • Skyss og AtB: Bruk telefonnummeret ditt som billettnummer.
 • Ansattårskort: Samme framgangsmåte som for kort fra Vy eller Vys mobilapp.

Jeg får feilmelding ved betaling, hva gjør jeg?

Hvis vi ikke får belastet betalingskortet du har registrert i appen kan du få feilmelding ved betaling. Dette kan for eksempel være fordi kortet har utløpt eller ikke har dekning. For å endre betalingskort i appen går du inn på menyen (tre streker øverst til venstre) og trykker på "Betalingsmidler". Der kan du redigere og slette det registrerte kortet. Husk at du også må lagre slettingen for å bekrefte at du vil slette betalingskortet. Når det gamle kortet er slettet kan du registrere et nytt betalingskort. 

Hva om jeg skal bruke en annen bil?

Vi har lansert en ny funksjon i appen Bane NOR parkering. Nå kan du ha inntil to biler knyttet til din parkeringsavtale, men kun én av bilene kan stå parkert av gangen, og bilene ikke kan være knyttet til flere avtaler eller betalinger. Dette betyr at du slipper å bytte bil i appen, hvis du veksler mellom å parkere to biler.

Den nye ordningen gjelder ikke for Asker Parkeringshus og Lillestrøm Parkeringshus.

Må parkeringsavtalen knyttes opp mot bilnummer?

Ja. Parkeringsbetjentene skanner bilnummeret for å sjekke at du har gyldig parkeringsavtale.

Gjelder den parkeringsavtalen jeg inngår, kun for en bestemt stasjon?

Nei. Inngår du parkeringsavtalen «Pendlerparkering» kan du benytte de fleste av Bane NORs pendlerparkeringer. Unntak er pendlerparkeringene ved stasjoner hvor det er identifisert særlige parkeringsutfordringer. Her er det innført «Pendlerparkering bypris».

Inngår du parkeringsavtalen «Pendlerparkering bypris» kan du benytte pendlerparkeringen ved alle stasjoner hvor dette tilbys.

For Lillestrøm Parkeringshus og Asker Parkeringshus gjelder egne parkeringsavtaler. Disse inngås også i appen Bane NOR Parkering.

Dagparkering (avgiftsparkering)

Jeg tar bare toget av og til og har enkeltbillett. Hvor skal jeg da parkere?

Ved de aller fleste stasjoner hvor vi tilbyr pendlerparkering, tilbyr vi også et mindre antall dagparkeringsplasser for reisende med enkeltbillett. For å benytte dagparkeringen, må du kjøpe parkering i parkeringsautomaten eller i appen Easypark og parkere på oppmerket plass merket Mot avgift.

På Kolbotn, Asker, Levanger og Steinkjer henviser vi til andre kommunale eller private parkeringsplasser eller parkeringshus i nærheten.

Unntak: På Hell, Vikhammer og Heimdal stasjon betales dagparkeringen i appen Europark.

Hva er prisen på dagparkering?

Dag-/døgnprisen er den samme uansett om du står parkert én eller 24 timer, og angis på parkeringsautomaten. Prisen på dagparkering er de fleste steder kr. 40,- per dag/døgn. Ved noen stasjoner gjelder andre priser, f.eks. er prisen kr. 60,- per dag/døgn ved noen stasjoner i Oslo-område og kr. 98,- per dag/døgn ved andre trafikkerte stasjoner. For nærmere prisinformasjon, sjekk parkeringsautomat og skilt ved parkeringsplassen.

Hvor lenge kan jeg stå parkert på dagparkeringen?

Ved mange stasjoner er det satt en begrensning på hvor lenge du kan stå parkert på dagparkeringsplassene. Sjekk derfor hva som gjelder ved den stasjonen der du parkerer. Maks parkeringstid er angitt på skilt ved p-plassen eller på parkeringsautomaten.

Hvordan betaler jeg for dagparkering?

Dagparkering kjøpes i tilgjengelig parkeringsautomat, parkeringsselskapets betalingsapp eller eventuelt i appen «Easypark». 

Generelt om parkering

Tilbyr dere parkeringsplasser for funksjonshemmede?

Vi har parkeringsplasser for funksjonshemmede ved de fleste stasjoner. Du finner nærmere informasjon om tilbudet ved den enkelte stasjon på stasjonens egen side: http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/

Koster det noe å parkere på HC-parkeringen?

Funksjonshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser mot synlig HC-bevis.
OBS! Egne regler gjelder for parkering på Arna, Eidsvoll og Eidsvoll Verk stasjoner. Du finner informasjon på banenor.no/reserver-p-plass

Hva er prisen for å parkere sykler i sykkelhotellene?

Prisen er kr. 50,- per måned. Ved kjøp inngås det et abonnement. Det er logisk at det er en prisforskjell mellom sykkel- og bilparkering. Her finner du mer informasjon.

Er det gratis å parkere med elbil?

Nei, for å parkere elbil på Bane NORs parkeringsplasser må man inngå parkeringsavtale for pendlerparkering eller kjøpe parkering på dagparkeringen på lik linje med andre.

Hva bruker Bane NOR inntektene fra parkering til?

Et eventuelt overskudd vil bli brukt til å videreutvikle norsk jernbane og forbedre tilbudet til de togreisende.

Parkeringsdrift

Hvilke selskaper drifter Bane NORs parkeringsplasser?

I parkeringsregistreret til Statens vegvesen kan du få informasjon om parkeringsplassene, hvilket parkeringsselskap som drifter parkeringsplassen og finne skiltplaner. 

Hvordan kan parkeringsselskapet se om parkeringen på pendlerparkeringen er gyldig?

Ved kontroll skanner parkeringsvaktene registreringsnummeret på bilen, og systemet sjekker at det er en gyldig parkeringsavtale knyttet til registreringsnummeret.

Jeg har fått bot, og vil klage på den. Hvor henvender jeg meg?

Ta kontakt med gjeldende parkeringsselskap. Kontaktinformasjon skal stå på boten.